– Dette har vi ventet lenge på. Vi og flere aktører i Sør-Varanger har jobbet med dette siden 2018, sier leder i Sør-Varanger Utvikling, Kenneth Stålsett.

– Jeg fikk vite om dette i går. Dette er så stort at jeg har ikke klart å fordøye alt ennå, men det er i alle fall første byggekloss i noe som kan bli veldig viktig i Kirkenes, sier driftsleder i Lerøy Aurora i Sør-Varanger, Bjørn Terje Larsen.

– Dette er positivt både for rekruttering, sysselsetting, turisme og annen næringsutvikling i Sør-Varanger, sier ordførerkandidat Guro Brandshaug (Ap).

– Vise hva vi holder på med

Et visningssenter er ikke bare et sted som forteller hva havbruk er. Det vil og åpnes lokaliteter ute i sjøen som er tilrettelagt for publikum og visning. Tillatelsen er på 780 tonn MTB (biomasse). Tillatelsen gis vederlagsfritt siden den skal finansiere utbygging og drift av et visningstilbud.

– På visningssenteret kan vi vise i praksis hva havbruk handler om, historikk, hva vi gjør nå og hva vi vil gjøre i framtida. Her kan man møte de som jobber og bli med ut og se på fisken i anlegget. Her presenterer man også forskning, utvikling og ny teknologi. Barn, unge, skoleelever, turister og alle som er interessert kan komme og se hva vi driver med. Vår erfaring er at det å komme og se hva dette handler om øker rekruttering til næringa, sier Bjørn Terje Larsen.

– Det er mange som fremdeles tror på gamle oppfatninger om hva havbruk er, men på et visningssenter kan man komme og få kunnskap om hva vi holder på med, og det vil vi gjerne dele med andre. Det har skjedd en enorm utvikling på dette området og vi har bærekraftige anlegg der det stilles enormt høye krav til miljøet, sier han.

Utdanning og arbeidsplasser

– Med et visningssenter har vi grunnlaget til å sette fart i videregående utdanning og også høyere utdanning. Dette kan bety at Kirkenes videregående kan gi nye tilbud. Jeg gleder meg til å ringe NTNU og si at nå kan vi ha samarbeid i Kirkenes, sier Kenneth Stålsett.

– Vi ønsker å tiltrekke oss unge mennesker og havbruk er en næring i stor utvikling. Vi trenger kunnskapsutvikling, utdanningsmuligheter, og nye private arbeidsplasser, så i befolkningsperspektiv er dette en ordentlig gladnyhet, sier Guro Brandshaug.

– I tillegg til å få informasjon og kunnskap kan man også utfordre næringa på det man lurer på eller er kritisk til. Det vil være en møteplass som kan brukes til veldig mye, og som kan gi store ringvirkninger i hele samfunnet, sier hun.

– Det vil også gi mange ringvirkninger i form av produkter og tjenester rundt visningssenteret, sier Stålsett.

– Når det gjelder utdanning er det en masse fagområder å velge mellom innen havbruk, man kan både velge yrkesfaglig og akademisk utdanning, og i tillegg er det mange muligheter på leverandørsiden. Når vi har hatt skoleelever som vikarer inne hos oss er det flere av dem som har forandret utdanningsretning fordi de har blitt så ivrige og engasjerte, sier Bjørn Terje Larsen.

– Et annet poeng er at når Lerøy får økt sin produksjon, kan det være med på å sikre helårlige arbeidsplasser ved slakteriet på Jakobsnes, legger Brandshaug til.

God plass i havna

– Dette er så nytt ennå at det finnes ikke planer for hvor det skal ligge, men ut fra søknaden til Lerøy kan en sentrumsnær turistattraksjon absolutt være et godt tilskudd. Det kan et slikt visningssenter være, og når kommunen samtidig arbeider med utvikling av sjøsida av byen ser jeg for meg at en plassering i havna kan være en veldig god ide. Men det får kommunen og Lerøy og andre som skal være med å planlegge dette jobbe videre med, sier Brandshaug.

Bjørn Terje Larsen sier at tidsperspektivet, antall arbeidsplasser eller størrelsen på prosjektet økonomisk er umulig å si noe om nå.

– Det må settes ned en prosjektgruppe til å arbeide med alt dette. Også lokaliseringen av selve senteret og hvor anlegget skal ligge ute i fjorden, sier Larsen.

Kenneth Stålsett sier at dette også passer helt utmerket sammen med planene til Nordnorsk Vitensenter i Kirkenes.

– De ser etter en lokasjon i Kirkenes nå. Her er det kjempeinteressant å få Lerøy med på disse planene, det kan virkelig bli helt suverent, sier han.

Andre avstander i Øst-Finnmark

For å bedre kunnskapen om akvakultur hos publikum har Fiskeridirektoratet mulighet til å innvilge visningstillatelser, heter det i pressemeldingen fra Nærings- og fiskeridepartementet.

Dette er vederlagsfrie tillatelser til oppdrett av laks, ørret og regnbueørret til visningsformål.

Innholdet i visningstilbudet kan variere, men hovedpoenget er å formidle kunnskap om akvakulturnæringen. De fleste visningstilbudene har et visningssenter på land, hvor besøkende kan få omvisning. I tillegg tilbyr de fleste visningssentrene besøk på et visningsanlegg. Ved besøk på et visningsanlegg blir man tatt med ut på sjøanlegget hvor visningstillatelsen driftes.

Fra den 8. mars 2021 ble det innført midlertidig stopp i muligheten til å søke om tillatelse til visningsformål. Søknader som er kommet inn til Fiskeridirektoratet før stansen ble iverksatt 8. mars 2021 kl. 10 behandles i tråd med forskriftens bestemmelser.

Lerøy Aurora søkte 15. juni 2018 om visningstillatelse i Sør-Varanger og Nesseby kommuner i Finnmark. Lerøy Aurora ønsker å etablere et visningssenter i Kirkenes, tilrettelagte sjølokaliteter i Varangerfjorden, og en mobil visningsmodul.

I vedtak av 12. mars 2019 kom Fiskeridirektoratet til at søknaden fra Lerøy Aurora AS ikke oppfylte vilkårene i laksetildelingsforskriften § 27 jf. 23 første ledd første punktum, og avslo søknaden om visningstillatelse.

Som grunnlag for å omgjøre Fiskeridirektoratets avslag finner departementet blant annet at reiseavstander ikke kan vektlegges like tungt i Øst-Finnmark, som i Sør-Norge.

Nærings- og fiskeridepartementet tildeler Lerøy Aurora en visningstillatelse på 780 tonn med en varighet på 10 år, heter det i pressemeldingen.