Varabrannsjef i Sør-Varanger Oddleif Wara bor på Skogfoss og pendler daglig mellom Pasvik og Kirkenes. Han kjører Pasvikveien hver dag fem dager i uka. – Det er slitsomt og det er klart at det tar på utstyret også. Det er ikke bare det at det er tungt å kjøre på en dårlig vei, men det sliter jo enormt på biler og det man har av kjøretøy. Det er en slitsom hverdag og det er nesten så man ønsker at det skal bli vinter igjen. Når man begynner å brøyte igjen klarer man å rette ut de verste hullene, når det er tela i bakken. Sånn skal det jo på en måte ikke være, sier Oddleif Wara.

– Kjøretiden gjennom Pasvik har gått opp minst et kvarter hver vei hver dag på grunn av veistandarden nå fordi du må sette ned hastigheten på grunn av dårlig vei, sier varabrannsjefen. – Spesielt fra Svanvik og opp er veien nesten i oppløsning. Det kan jo nesten ikke kalles for en vei sier Oddleif Wara. Egil Kaliainen legger til at når man kjører med tilhengerlast går det i ti kilometer i timen.

Gruer seg til kjøring

– Jeg har jobbet på Svanvik i mange år og i de få årene jeg har vært pensjonist så er veien blitt mye dårligere enn den var når jeg ble pensjonert. Det er jo sånn at når du har vært i byen den ene dagen for å gjøre noen ærender så gruer du deg eller rett og slett kvier deg for å kjøre til Kirkenes et par dager senere for å gå på møte. Da tenker jeg på at de som pendler hver dag, de har det ille, sier Sissel Jensen.

– Jeg driver mye med transport i forbindelse med reindriften, og det er jo en utfordring. Å kjøre et lass med utstyr fra Kirkenes til Vaggetem tar fort et par timer, og det er bare 7 til 8 mil, forteller Egil Kaliainen.

– Man kan egentlig si om den her veien, som man sier om en gammel bukse. Jeg husker når jeg var barn så drev mamma på å lappe buksene våre. Vi hadde ikke så god råd så hun lappet buksa når den gikk i stykker. Til slutt så gikk det ikke an å lappe mer, og den standarden er det på veien nå. Veien er så dårlig nå at det er ikke noe poeng å lappe på den mer, sier Sissel Jensen.

– Nå snakker vi om de fastboende, men det er veldig mange hyttefolk som bruker veinettet i Pasvik og det er et viktig rekreasjonsområde for folk som bor i Sør-Varanger og det er klart at det er veldig mange flere enn de fastboende som er avhengig av ordentlig vei i Pasvik, sier Guro Brandshaug. – Jeg har forundret meg over at de i Sør-Varanger som bruker veien ikke har engasjert seg i denne saken, mer enn de har gjort, legger Sissel Jensen til.

– Nå er veien på vei til å bli på et slikt nivå at den er uforsvarlig å kjøre på. Man hører jo at ambulanse og brann ikke lenger ser det mulig å rykke ut langs veien, fordi den ikke er forsvarlig å kjøre utrykning på, og da er vi på et nivå at veistandarden både er et sikkerhetspørsmål og et beredskapsspørsmål i disse dager, legger Guro Brandshaug til. De fire peker på at mye tungtransport gjør at veien blir nedslitt, uten at det gjøres annet en lapping her og der, og at veien nå er så dårlig at det har store konsekvenser for brukerne av veien.

Kjøretur i fartsgrensen

1. mai i år fikk Åsmund Røst og Aksel Emanuelsen i aksjonskomiteen "Ja til bedre vei i Pasvik" møte samferdselsminister Jon Ivar Nygård.

– Vi ba om møte med ham mest for å gjøre ham oppmerksom på hvor dårlig det står til på Pasvikveien, forteller aksjonskomite-medlem Åsmund Røst til SVA. – Ministeren hadde vært en kjøretur et stykke på Pasvikveien tidligere, og han var enig i at veien er under enhver kritikk, forteller Røst.

Flere medlemmer i aksjonskomiteen for bedre Pasvikvei har foreslått at både kommunestyret og fylkeskommunen burde bli med på biltur på hele Pasvikveien. Turen skal da kjøres i fartsgrensen, for "opplevelsens" skyld foreslo gruppemedlemmer på komiteens facebook-side.

Åsmund Røst i aksjonskomiteen "Ja til bedre vei i Pasvik", understrekte 1. mai i år at forfallet ikke bare handler om Pasvikveien. Fylkesveier over hele Norge forfaller på grunn av for lave bevilgninger, fortalte han. Han mente forfallet ikke bare handler om Pasvikveien. – Det er et større forfall i regionen og krise for Sør-Varanger på mange områder i den situasjonen regionen står i etter 24. februar på grensen til Russland. – Det er nok vi her i Sør-Varanger som har den største negative effekten. Det er alvor nå. Det må rikspolitikerne forstå, og ta innover seg, mente Åsmund Røst.

– Den gangen den her veien ble bygd så var det jo det at det var veldig viktig å bosette folk i det her området på grunn av at man skulle hevde norsk suverenitet, sier Sissel Jensen. Guro Brandshaug legger til at nå er det jo enda mer aktuelt. Brandshaug mener dette nå må løftes bort fra å være et fylkeskommunalt prosjekt til å være et sikkerhetspolitisk og beredskapsmessig statlig prosjekt.

Fortsatt, også etter samferdselsministerens besøk i mai, er Pasvikveien like dårlig om ikke verre.

Det er konklusjonen fra Pasvikinnbyggerne Egil Kaliainen, Oddleif Wara og Sissel Jensen, som alle selv er aktive i Sør-Varanger Arbeiderparti.