Trygge tjenester krever trygg styring. I dag har Sør-Varanger kommune store underskudd, og strukturer og en organisering for fortiden. Vi mangler handlekraft. For å trygge tjenestene vi gir må vi forbedre driften, og vi må gjennomføre endringer som sørger for kvalitet og trygghet i våre helsetjenester. Dette valget handler om hvem du har tillit til å ta Sør-Varanger inn i en uoversiktlig fremtid. Det handler om lederskap.

Utfordringene til Sør-Varanger må alle politikere forholde seg til. Vi vet at Sør-Varanger kommune har store økonomiske utfordringer. Vi vet at det vil være færre arbeidere per pensjonist i fremtiden, vi vil mangle en fjerdedel av arbeidskraften allerede om syv år. Vi vet at man må endre strukturen og organiseringen i helsetjenesten for å kunne gi hjelp til de svakeste i samfunnet. Vi vet at det vil bli enda flere med demenssykdom. Vi vet at elevtallet vil fortsette å gå ned hvis vi ikke skaper flere arbeidsplasser. Vi vet at grensen til Russland er varig endret. Dette er store utfordringer som krever forutsigbarhet over tid. Høyre vil invitere til store kompromisser som vil vare over flere kommunestyreperioder. Vår politiske styrke i Sør-Varanger kan bli kompromisser og forutsigbarhet. At vi står sammen om de store endringene, og baserer våre veivalg på kunnskap og tillit til hverandre og byråkratiet.

Endring og handlekraft vil bli to viktige premisser i neste kommunestyreperiode. Hvis vi ikke klarer å gjøre nødvendige endringer i så er Høyre oppriktig bekymret for om vi vil klare å opprettholde tjenester vi ser på som en selvfølgelighet i dag. Og vi må ha handlekraft for å kunne legge til rette for et større næringsliv.

Sør-Varanger kommune trenger nytt lederskap og nye løsninger for å takle en uoversiktlig fremtid.