Ny vikar, i dag igjen når jeg hentet Ole i barnehagen. Hun var sikkert over 18, selv om hun så ut som en stivfrossen fjortis. Hun hadde ikke oversikt over barna som var ute sammen med henne og hun kunne heller ikke si noe om Oles dag. Den hadde nok vært fin, for hun hadde ikke fått beskjed om noe annet. Hun gjør sitt beste, men rammene for arbeidet er for dårlige.

Barnehagen er barnets første møte med utdanningssektoren og kvaliteten på dette tilbudet er avgjørende for barnas utvikling. Alle barn har rett til å gå i en barnehage med god kvalitet som gir et best mulig grunnlag for deres framtid. Hjernen utvikler seg aller mest de første fem årene av livet, og den når 80 prosent av full størrelse allerede ved tre års alder.

Ole på 3 år er trøtt og sliten etter en lang dag i barnehagen. Han kan ikke fortelle meg hva den nye vikaren heter, men han forteller at de hadde klippet med saks og Peter hadde klipt håret til Lisa. Det var visstnok ikke så bra, for de fikk ikke klippe mere.

Dagens bemanningsnorm er for dårlig, og gjelder ikke i hele åpningstiden, det betyr at store deler av dagen er det en eller to ansatte alene med mange flere barn enn normen tilsier. Forsøksordninger viser at bedre bemanning i barnehagen gir bedre kvalitet, og forskning viser at barn fra barnehager med god kvalitet får ett års forsprang på skolen. Det beste for barna og for samfunnet er å øke bemanningen i alle barnehager med en større andel barnehagelærere. Det er rimeligere å bygge små mennesker enn å reparere store.

Det er mørkt ute og Ole sover, og jeg sitter med tankene. Hvilke opplevelser sitter min Ole igjen med i dag, ble han sett? Fikk han et fang å hvile på når han hadde behov for det? Hva med alt han lurer på hele tiden, fikk han svar og lærte noe nytt?

Å være ansatt i barnehagen gjør at du til stadighet har følelsen av å ikke strekke til, ikke klarer å gi barna det tilbudet de har krav på og fortjener, som også lov og rammeplan fastslår at du skal gi dem.

Neste morgen springer Ole inn i barnehagen, glad og fornøyd og får en god klem av vennen Peter. Ole trives godt i barnehagen og de ansatte er dyktige og strekker seg veldig langt for barna og foreldrene. Men rammene de har for å gjøre det beste for barna, er for dårlige. Pedagogisk leder Trude, som Ole hadde knyttet seg så nært til, sluttet i vår fordi hun ikke klarte mer. Jeg håper vi ikke mister flere av de dyktige ansatte.

En ny undersøkelse gjort av Utdanningsforbundet viser at 30 prosent av barnehagelærerne ser for seg å slutte i barnehagen i løpet av 1-3 år, og over 90 prosent mener økt grunnbemanning kan få dem til å stå lengere i jobb. Dette er en klar stemme fra barnehagen, det må bli bedre bemanning raskt.

På den tiden jeg har brukt på å skrive dette innlegget har oljefondet gått opp med over 40 milliarder. Utdanningsforbundet har et forslag på løsning, der økt bemanning og flere barnehagelærere koster 5,3 milliarder. Det er på tide å bruke penger for en god framtid med økt bemanning og flere barnehagelærere i barnehagen. DET ER TID FOR DE MINSTE!