17. november organiserer Troms- og Finnmark fylkeskommune, sammen med Forsvaret og NHO, en temasamling om hvordan SMB kan bli tilbydere til Forsvaret. Dette skjer i Kirkenes; på Garnisonen i Sør-Varanger.

I 2020 la Forsvarsdepartementet og NHO frem en fempunktserklæring hvor det bl.a. heter at sterkere tilknytning til lokale leverandører ut fra beredskapshensyn kan gi større fleksibilitet og øke leveringssikkerheten. Både NHO og daværende forsvarsminister uttrykte støtte til større bredde i leveransene til Forsvaret, slik at ikke bare større og tradisjonelle bedrifter skal kunne få levere.

NHO ønsker derfor å ta opp dette med både ny forsvarsminister og forsvarssjefen. De fem punktene som vi ble enig med Forsvarsdepartementet om inneholder både søkelys på at samarbeid mellom forsvarssektoren og næringslivet er jobbskaping i praksis, er god informasjonsflyt, og representerer en bedre dialog med næringslivet. I tillegg legger dette i større grad til rette for at små og mellomstore bedrifter skal kunne delta i anbudskonkurransene Forsvaret lyser ut.

NHO ønsker å legge til rette for et sterkt og kompetent næringsliv i Nord-Norge. Da må kontrakter i større grad deles opp og det må etableres parallelle rammeavtaler. Store rammeavtalekontrakter er ødeleggende for de små og lokale leverandørene. Det er få, om noen, store nok aktører i Nord-Norge til å levere tilbud til landsdekkende rammeavtaler. Da kan man heller håpe på å bli underleverandør til en av de store sørpå. Men skal vi få et blomstrende næringsliv i nord, må det legges til rette for at et mangfold av bedrifter kan delta. Det må satses på jobbskaping nå.

Det er viktig at store, mellomstore og små bedrifter kan konkurrere side om side. Temasamlingen i Kirkenes skal være en del av en kompetansearena. Det vil kunne bidra til utvikling av nye og innovative løsninger, som alle bedrifter kan dra nytte av. Dette må realiseres; ikke bare snakkes om. Og, det trengs en klar og tydelig politisk ordre dersom vi skal få dette til.