Elin fra Bjørnevatn har nå åtte år bak seg i kommunestyret i Sør-Varanger og to år som varaordfører. Hun har fortsatt trua på vekst og utvikling i et Sør-Varanger, som fikk seg nok en stor utfordring 24. februar 2022, da Russland åpnet full krig mot et naboland.

Alles utfordring

Som en forklaring på at hun stiller til valg til tross for alle utfordringene Sør-Varanger nå har gir hun et tydelig svar. – Skal du få til noe her, så må du ha guts. Man må sørge for at ildsjelene vil bli, og snu negativiteten til noe positivt. Kjernen i utvikling er at det er alles utfordring, ikke bare kommunens, sier Elin Mathisen. Hun peker på prosjektet Andedammen, med ildsjeler og frivillige som et godt eksempel på at kommunen ikke kan løse alt. – Frivilligheten og dugnadsånd er også viktig i videre utvikling av Sør-Varanger understreker Elin Mathisen.

– Det er litt av kjernen at kommunen skal støtte folk i gang. Det finnes jo ildsjeler i Kirkenes som har lyst til å gjøre noe som må kjempe mot det kommunale systemet for å få noe til. Det første vi må gjøre nå er å få nok folk i planavdelingen slik at folk ikke drar herfra før de har fått godkjent søknadene sine. Hun kritiserer ikke de som jobber i kommunen, men peker på at kapasiteten må økes i saksbehandlingsleddet. – Det er der man må få fart på mølla. Jeg tror det kunne generert mye mer til kommunen hvis vi hadde fått nok folk der. Det er et nåløye som vi må gjøre noe med. Vi MÅ få fart på planarbeidet slår Elin Mathisen fast.

Skal lønne seg

– En måte å tiltrekke seg nye folk på er jo at det ikke bare skal være ok å bo her. Det skal også lønne seg. Så er det noe med å få all den her negativiteten til å snu til noe positivt. Man må sørge for at ildsjelene vil bli og at man tiltrekker seg nye folk, mener Elin Mathisen.

Hun mener at det ligger mange nye muligheter for Sør-Varanger, som ikke er avhengig av en stor hjørnestensbedrift. At det er mulig å lykkes er hun ikke i tvil om, og trekker fram Sundquist som et godt eksempel på en suksess, hvor denne bedriften har klart å omstille seg flere ganger. Hun drar også fram Verdensmesterskapet i Snowcross i vinter som Kirkenes Motorklubb tok på seg som et godt eksempel på at det umulige er mulig i Kirkenes.

Tydelige prioriteringer

Som politiker er hun åpen på at Sør-Varanger har mange utfordringer akkurat nå. Det være seg tvingende nødvendig kommunal omstilling innenfor helse, finne på smarte grep for å holde kommuneapparatet i gang, og forsterke saksbehandlingen. Samtidig må staten bidra hvis det skal være en fortsatt sterk norsk bosetning langs grenselinjen til Russland. Hun mener det ligger nye muligheter både i havet og på land. Samtidig er det potensiale i videre reiselivsutvikling.

Hun vil også redusere pendlingen blant annet i Forsvaret. – Vi som kommune ønsker jo at ledelsen på Garnisonen i Sør-Varanger faktisk skal være bofast her. Både fordi de barnefamiliene kunne tilført kommunen mye, men også fordi det er mange ledige stillinger til partnere til forsvarsansatte og andre som pendler inn. Det er også ledige barnehageplasser, sier Elin Mathisen.

Lykkes med omstilling

Omstilling er ikke noe nytt for Sør-Varanger samfunnet. Elin Mathiser er klar på at både sentrumsutvikling, havneutvikling, næringsutvikling og utdanningstilbud er viktig for Sør-Varanger nå. Samtidig er hun tydelig på at alle som måtte velge å komme til Sør-Varanger ikke skal trenge å bo i sentrum. – Det er mange andre attraktive steder i kommunen vår som kan utvikles til å være attraktiv for økt bosetting i distriktet, mener Elin Mathisen.