Høyre er opptatt av at familienes privatøkonomi ikke skal avgjøre om barn og unge får muligheten til å delta i fritidsaktiviteter og ta del i lokalsamfunnet. Jeg ønsker å bidra i lokalpolitikken for å kunne gjøre livet bedre for barna som trenger det mest i Sør-Varanger. Det å kunne delta i en fritidsaktivitet er med å gir samhold, gir mestring, sosialisering og tilhørighet. Fritidsaktiviteter skaper felles opplevelser og skaper flere arena for å få venner. Fritidsaktiviteter er også en viktig arena for inkludering.

Jeg vil at vi skal ha flere lavterskeltilbud til barna. Lavterskeltilbud og et ubyråkratisk aktivitetskort kan være ett skritt for å sikre at alle barn kan delta i fritidsaktiviteter. Dette vil gi barn frihet til å velge selv om de vil dra på kino eller svømmehallen. Og utdelingen må være så ubyråkratisk som mulig. En lærer som ser at elev ikke har alt skal kunne dele det ut.

Og de som har råd til det kan kjøpe aktivitetskortet som gave til barnebarna eller ungene sine. Da hindrer vi tabu-holdninger.