Klimaendringene vil få store konsekvenser for oss alle, også Sør-Varanger. At alle vil måtte delta og bidra i jobben med å få situasjonen under kontroll, og kutte massivt i våre felles klimagassutslipp sier seg selv. Under partilederdebatten under Arendalsuka var det derfor begredelig å se at kun èn av partilederne som har hatt regjeringsmakt det siste tiåret, Jonas Gahr Støre (Ap), hadde tro på at Norge kom til å nå forpliktelsene våre. Det sier ganske enkelt at både Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre, Kristelig Folkeparti og Senterpartiet gir seg selv strykkarakterer for jobben de har gjort, og kommer til å gjøre.

Det skal jo sies at SP-leder, Trygve Slagsvold Vedum litt halvveis reiste ei hånd etter å ha lagt merke til at Støre holdt sin oppe, og at Høyre mente det hele ville vært så meget bedre om de fikk makten igjen. Dette etter å ha sviktet i nesten et tiår, hvor de har vært avhengige av støtten til et FrP som i svært varierende grad gir uttrykk for at de i det hele erkjenner fenomenet menneskeskapte klimaendringer.

Mens Høyre og Fremskrittspartiet her i kommunen bare vil følge det minimumet av hva vi må gjøre fra statlig hold, ønsker vi SV at vi strekker oss etter å være så effektiv som mulig, samtidig som vi erkjenner at klimakrisen krever helhetlige tiltak som balanserer klimakutt, naturvern og miljøtiltak.

Vi skal være de første til å innrømme at den kommunale Klima- og miljøplanen fra 2011 ikke har blitt fulgt godt nok opp, og at det er pinlig at vi har en plan som har blitt liggende brakk. I neste periode må klima- og miljøspørsmål langt høyere opp på dagsordenen. Vi børste støvet av planen, og oppdatere den til å reflektere dagens situasjon. Vi må finne ut av hva kommunen kan bidra med, hvor våre utslipp er størst, og gjøre grep for å få gjort vår del av jobben. Ikke bare det lille som glatt bare skulle mangle.

Det er en stor, kompleks og omfattende jobb som skal gjøres, men om man skal gjøre den må man både ha folk som tror på klimakrisen, og folk som er villig til å gjøre en jobb for å ta tak i situasjonen. Disse folkene har Sør-Varanger SV.

Godt valg.