Når de første valgresultatene ble klare klokken 21 var mange målløse på Høyres valgvake på Ofelas.

Litt senere kom det frem at alle stemmene er ferdig opptalte i Sør-Varanger, og Høyre kan dermed allerede nå erklære seg som valgets vinnere.

– Jeg er utrolig stolt over valgkampen vi har kjørt. Jeg er utrolig stolt over laget. Vi har snakket om de utfordringene vi står i som samfunnet, og våre løsninger. Så dette er et helt fantastisk valgresultat, sier Magnus Mæland.

Hva tenker du om å være det største partiet i Sør-Varanger?

– Den tilliten er enorm, og det er jeg ekstremt ydmyk for. Vi skal jobbe hver dag nå for å gjøre livet til folk i Sør-Varanger litt bedre, sier Mæland.

Mæland legger ikke skjul på at det kan bli harde forhandlinger framover.

– En ting er å vinne valg, noe annet er å vinne forhandlinger

Frp Fornøyd

– Nå begynner kanskje spillet, sier Tore Fredrik Nilsen (Frp).

– De som går og drømmer om ordfører-vervet, de får uansett en hard jobb, sier Nilsen.

– Vi skal i hvert fall være med på å bidra til å snu den trenden som har vært de siste åtte årene, sier Nilsen.

Tore Fredrik Nilsen og Terje Hansen (Frp) er godt fornøyde med valgresultatet.

– Det er et signal om at Sør-Varanger er i en situasjon hvor man ønsker å få et regimeskifte, rett og slett fordi vi sliter på veldig, veldig mange områder. Det handler egentlig om å ta politisk tak i de tingene, og det har det ikke blitt gjort, sier Terje Hansen.

Han tror eldreomsorg og arbeid med gruveindustrien er saker som Frp har vunnet velgere på.

Frp-politikerne sier det er fullt mulig at man kan få et borgerlig kommunestyre.

– Men uansett så kommer det til å bli utrolig hardt arbeid. Og jeg kan love deg at den borgerlige siden kommer til å være med, sier Nilsen.

Valgets vinnere

Høyre har gjort et knallvalg, med en økning på 14,21 prosentpoeng fra forrige valg. Med det går de fra 4 til 8 mandater i kommunestyret.

Også Fremskrittspartiet har gjort et sterkt valg, med økning på 7,7 prosentpoeng. Med det går de fra 1 til 3 mandater.

Senterpartiet er valgets store taper, med en tilbakegang på −13,49 prosentpoeng. De ligger an til å miste 4 av 6 mandater.

Arbeiderpartiet ser også ut til å gjøre et svakt valg, med tilbakegang på 10,6 prosentpoeng kan de miste 4 av 11 mandater.

Rødt har gjort et godt valg, og øker med en mandat til totalt 2, med en økning i oppslutning på 2,4 prosentpoeng.

Venstre, som ikke fikk noen mandater ved forrige valg, ligger heller ikke an til å få noen mandater ved dette valget.

Farlig vippeposisjon

Til tross for et dårlig valgresultat er stemningen på Senterpartiets valgvake god.

– Vi er aldri sure, litt skuffet, men det er helt naturlig, sier Finn-Håkon Sneve Steinbakk.

De lokale Sp-politikerne tror blant annet regjeringens kraftpakke var med å bidra til valgnederlaget, til tross for at partiet lokalt og i Finnmark har uttrykt tydelig motstand mot vindkraft.

Sigbjørn Ove Kurthi tror valgresultatet er et tydelig tegn på at velgerne ønsker et politisk skifte i den krevende økonomiske situasjonen kommunen er i.

Allikevel er det ikke bekmørkt. Senterpartiet vil være helt sentrale i de kommende forhandlingene for å avgjøre hvem som får ordførervervet.

– Vi er jo i en farlig vippeposisjon. Det gir oss mulighet til å få gjennomslag for noen av de sakene som er viktige for oss, våre hjertesaker, sier Sneve Steinbakk.

Mister flertallet og Senterpartiet sitter med jokeren

I forrige periodes kommunestyre i Sør-Varanger hadde Arbeiderpartiet 11 mandater, mens Sosialistisk Venstreparti hadde 3 mandater. Til sammen hadde de dermed flertall, med 14 av 27 totale mandater.

I opposisjonen var Senterpartiet størst med 6 mandater, Høyre hadde 4 mandater, mens Rødt, Miljøpartiet De Grønne og Fremskrittspartiet hadde 1 mandat hver.

Denne perioden er antall medlemmer satt ned til 25, og partiene trenger dermed 13 mandater for å få flertall.

I de foreløpige målingene har Ap og SV til sammen 10 mandater, og har dermed mistet flertallet i kommunestyret. H og Frp har 11 mandater, og mangler dermed bare 2 mandater for å sikre flertall. Rødt og Sp har 2 mandater hver. Det ligger dermed an til harde forhandlinger for å sikre verv og ikke minst ordførerkjedet.

Arbeiderpartiet trenger dermed både Rødt og Sp på lag for å få flertall, mens Høyre er avhengig av å få Sp på sitt lag for å sikre flertallet.

Arbeiderpartiet søker samarbeid med Senterpartiet

Arbeiderpartiets ordførerkandidat Guro Brandshaug gratulerer både Høyre og FrP med et godt valg. – Jeg er selvfølgelig skuffet over at vi går så mye tilbake som vi gjør. Valget i Sør-Varanger følger samme trend som resten av landet. Men med et rødt-grønt flertall, er det enda åpent for hva forhandlingene mellom partiene vil lande på, sier Guro Brandshaug i en kommentar etter at valgresultatet er klart.

– Vi er et parti som skal ha styring, og jeg tenker fremover nå så er det å ha litt is i magen og vi lukker jo aldri noen dører. Forhandlingene kommer i gang nå, og da er det vanskelig å si noe konkret i dag. Vi jobber hele tiden nå fremover og skal Arbeiderpartiet ha styringen i kommunen så må vi ha Senterpartiet med på laget, sier lederen i Sør-Varanger Arbeiderparti Bjørn Tharaldsen.

– Det er åpent fortsatt bekrefter nestleder og valgkampleder for Sør-Varanger Arbeiderparti, Åse Eriksson. Vi har en ufattelig god ordførerkandidat som kan være med å snu skuta i Sør-Varanger Kommune. Men når det er sagt så er det åpent. Det er ikke gitt hvem som til slutt sitter med ordførerkjedet, så jokeren blir jo han Kurt Pasvikbamsen Wikan. Vi er åpen for forhandlinger. Den prosessen er allerede i gang, og formaliseres allerede tirsdag, sier Åse Eriksson. SVA har ikke lykkes med å få en kommentar fra Kurt Pasvikbamsen Wikan i Sp så langt.