Skolenes Landsforbund avd Sør-Varanger er en fagforening som har medlemmer både på Hesseng Flerbruksenter som foreslås nedlagt og på Sandnes og Bjørnevatn skole og på Kirkenes skole som vil bli berørt av nedleggelse av skolen på Hesseng.

Hesseng Flerbrukssenter ble åpnet i 1998 og vil høsten 23 kunne feire 25 år som skole på tettstedet Hesseng. Etter at Hesseng Flerbrukssenter ble bygd har tettstedet utviklet seg til et solid nærmiljø med både idrettslag med ny kunstgressbane, to matbutikker, to bensinstasjoner, tre bilbutikker og mye mer.

Prosessen

Vi i SL Sør-Varanger stiller oss undrende til hvordan denne prosessen rundt høringen er håndetert. Vi som fagforening for ansatte ved skolene har ikke mottat høringsnotatet fra administrasjonen. Det ble sendt ut til rektor ved Hesseng Flerbrukssenter, komunalsjef og kommunedirektør. Vi som fagforening er en del av et trepart samarbeid som kommunen har inngått med oss og de folkevalgte og derfor opplever Skolenes Landsforbund avd SVK at det er merkelig at vi ikke har fått tilsendt dette dokumentet på liklinje som rektor, kommunalsjef og kommunedirektør.

I høringsnotatet står det at man allerede i 2017 ble utarbeidet Skolefaglig, økonomisk og strukturell analyse av grunnskolen i Sør-Varanger og hvor konklusjonen i den analysen var et av alternativene en nedleggelse av Hesseng Flerbrukssenter. Da synes Skolenes Landsforbund at det er merkelig at administrasjonen ikke følger anbefalingene fra Udir-2-2012 hvor det står i retningslinjene fra 30. januar 2002 at kommunen bør benytte 2mnd høringsfrist. I denne saken er høringsfristen satt til 5 måneder med ei uke høstferie i disse fem uker, altså fire reelle uker.

Vi i Skolenes Landsforbund synes at dette høringsnotatet er et svakt stykke arbeid. Når man vet at kommunen har jobbet med dette temaet i allerede fem år, så må man kunne forvente et bedre og mer nyansert høringsnotat. Her finner vi ingenting konkret på hvor man henter innsparingene ved skolenedleggelse. Det står heller ingenting hva som vil skje med ansatte ved Hesseng Flerbrukssenter og de to andre berørte skolene. Vil noen måtte gå som følge av nedleggelsen?