Vi vet at skolemat betyr mye. Det er lettere å konsentrere seg og lære på en mage som ikke er tom. Det er lettere å være aktiv i friminuttet når kroppen har noe å gå på. Og det er lettere både å ha gode matvaner nå og å ta med gode vaner videre i livet, om det legges til rette for kunnskap om dette tidlig i livet.

Så vet vi at ikke alle barn har med seg matpakke i sekken og ikke alle matpakker gir næring til hjerner som skal lære og kropper som skal leke. Det gir ikke mening å peke på at skolemat må være foreldrenes ansvar. Når en del av ungene mangler skolemat, så er det våre felles unger som mangler skolemat og fellesskapet som må løse det.

Et gratis og sunt skolemåltid er en god investering. Det er en grunn til at de fleste land i Europa har slike ordninger. Forskning viser at det å tilby et gratis og sunt skolemåltid er noe av det smarteste vi kan gjøre for å bidra til sunnere kosthold hos barn og for å utjevne sosiale helseforskjeller. Bedre læring og høyere trivsel er også viktige bonuser. Gevinstene er mange.

Nå er tiden inne for gratis og sunn skolemat til alle elever.

Nasjonalforeningen for folkehelsen

Bugøynes helselag Hanne Ingilæ

Bjørnevatn helselag Muriel Tverland

Neiden helselag May Torild Karikoski

Elvenes helselag Kirsten Greiner Ovesen