Magnus Mæland og Høyre går til valg på å gjøre Sør-Varanger til en næringsvennlig kommune, og en gigant innen havbruk.

– Vi må endre vår kultur og holdning til næringslivet i kommunestyret ved å ønske næringslivet velkommen, og heie på havbruksnæringen, sier Mæland.

Mæland mener visningssenteret gir mulighet til å spre kunnskap om det han omtaler som den største distriktsnæringen i Norge.

– Det er vanvittige verdier, det er en klimavennlig næring, det er en næring som mater verden. Dette er jo den næringen som har reddet min hjemkommune, Skjervøy, påpeker han.

Se mot havet

Lerøy har selv i orienteringer for kommunestyret anslått at kommunen kan få minst 70 nye arbeidsplasser dersom de får økt produksjonen i Varanger. I tillegg vil det gi økt verdiskapning og arbeidsplasser for leverandørnæringen. Mæland peker også på Lerøy som en aktør som støtter frivillige lag og foreninger.

– Hvis ikke de andre kommunene i Varangerfjorden ønsker havbruksnæringen velkommen, så må vi i hvert fall ønske dem enda mer velkommen til Sør-Varanger, slår han fast, og fortsetter:

– Vi kan velge å se mot havet, eller så kan vi velge å bare stå og se ned i bakken.

Nina Danielsen i Høyre er også veldig glad for at det nå er gitt tillatelse til å etablere visningssenter. Hun sier det er viktig for rekruttering til havbruksnæringen.

– Du kan ikke bare si til de unge at disse jobbene finnes, du må synliggjøre dem, sier Danielsen.

– Jeg tror nesten ikke vi skjønner selv hvor stort det er, sier hun.

Hun ønsker heller ikke å stoppe med visningssenter for oppdrett, på sikt ønsker hun også at kongekrabben skal vises frem.

– Det er jo veldig unikt for oss, forklarer hun.

Garantist

Mæland sier Høyre er en garantist for nye lokaliteter for havbruksnæringen. Han lover flere arbeidsplasser og sterkere leverandørindustri.

Han vil også bidra til en holdningsendring, hvor man satser på havbruk og heier på næringslivet. Det å være en næringsvennlig kommune handler om kloke reguleringer og god politisk organisering, ifølge Mæland.

– Det handler om at vi gir kommunedirektøren tillit og frihet til å kunne behandle saker raskere. At kommunestyret faktisk blir en arena for vedtak som har strategisk betydning i fremtiden. At de politiske utvalgene våre får mer tillit til å kunne vedta mer. Og at byråkratiet får enda mer tillit til å kunne jobbe raskere i en ramme som vi politisk setter, sier Mæland.

Kort fortalt:

– Næringsvennlighet handler om fart og om at ting er enkelt.

Holdningsendringen handler også om å være positiv til endringer.

– Vi kommer til å se merder. Det vil være sterke pressgrupper mot. Men hvis man velger å gjøre som i dag, så vil heller ikke samfunnet endre seg. Vi må akseptere som innbyggere at hvis vi vil ha vekst, flere arbeidsplasser og flere som bor her, så vil ikke alt være som før, sier Mæland, og fortsetter:

– Vi har et valg nå; Skal vi ha det som vi har i dag, eller skal vi endre oss? Høyre står for endring.