Krigen i Ukraina må bli den nødvendige oppvåkningen for å ta innover seg selv at Russland er et autoritært regime som går i en totalitær retning. Våre vennskapskommuner er dessverre en del av Russland, og deres lokale politiske ledere støtter krigen i Ukraina åpenlyst eller stilltiende.

Uaktuelt å samarbeide

Ordfører i Petsjenga, Andrej Kuznetsov, har støttet opp under krigen i Ukraina gjennom Putins regimets fremste propagandasymbol: "Z". Guvernør i Murmansk Oblast, Andrej Tiblis, har jobbet med den delvise mobiliseringen av nye styrker til Ukraina og har tidligere besøkt okkuperte områder i Ukraina. Det er slike lokale og regionale politiske ledere man skal samarbeide med på lokalt og regionalt nivå. Som ordførerkandidat er det for meg totalt uaktuelt å samarbeide med slike politiske ledere.

Avtalen mellom Sør-Varanger kommune og Petsjenga kommune er basert på at to likeverdige parter skal utveksle informasjon og samarbeide. Det kan vi ikke lenger. Eksempelvis skal man samarbeide om faglig utveksling for pedagogisk personell og utvide prosjektet "naboer og venner" til å omfatte barneskolen. VG melder at russiske skolebarn skal lære at sanne patrioter bør være klare til å ofre livet i krigen i Ukraina. At denne propagandaen går utover uskyldige barn rett over grensen er tragisk. Hva gjør ordføreren i Petsjenga for å jobbe mot dette?

Velkommen i Sør-Varanger

Vi kan aldri gjøre noe med vår geografi. Vi er en grensekommune hvor mange har familie og venner i Russland og Finland. Hvor foreldrene er fra Russland, men man sjøl er født og oppvokst i Norge. Alle familier er forskjellige. De båndene som er bygd på kjærlighet og vennskap over grensene skal beholdes og man skal være stolt av de. Jeg vil at alle som bor i Sør-Varanger, uansett hvor du er fra, skal vite at man er velkommen i Sør-Varanger. Her er vi alle Finnmarkinger. Dette er en kommune hvor man kan si hva man mener, hvor man kan si mot politikere og være uenig, vi er en kommune hvor man kan elske hvem man vil, hvor man kan skrive kritisk journalistikk mot makta og hvor mangfold blir satt pris på. Her i Sør-Varanger står vi opp for folkeretten og menneskerettigheter.

Jeg vil at alle som bor i Sør-Varanger, uansett hvor du er fra, skal vite at man er velkommen i Sør-Varanger. Her er vi alle Finnmarkinger.

Magnus Mæland

For Høyre er det derfor vanskelig å se hvordan man skal være en frihavn for de som vil kjempe mot det autoritære og totalitære rett over grensen til Putins regime, samtidig som Sør-Varanger er vennskapskommune med Severomorsk, havnen til Russlands nordflåte. Vi må si opp vennskapsavtalene med Petsjenga og Severomorsk. Vi må også diskutere om vi kan være vennskapsby med Harbin i Kina når de sitter på gjerdet mens bombene faller i Ukraina. Det er påfallende at Sør-Varanger har vennskapskommuner i land som Russland og Kina som PST mener utgjør den største etterretningstrusselen i Norge. I vår vennskapskommune Inari i Finland ser man mot NATO. Vi kan velge selv hvem vi vil være venner med.

De som kommer over grensen fra Russland burde få lov til å se et lokalsamfunn som viser sin støtte til Ukraina på en tydeligere måte. Med politikere som ikke aksepterer vennskapsavtaler mellom kommuner hvor den andre parten er en kommune i et land som ser på Norge som et uvennlig land. Som kommune kan vi bruke symboler som viser vår uenighet med vår autoritære nabo. Heis det Ukrainske flagget.

Vi kan velge våre vennskapskommuner.

Les også

Si opp vennskapsavtale med Severomorsk