– Det hele henger sammen med at man har manglende beslutninger rundt driften i kommunen, og det har ikke vært tatt tak i fremtidens helsetjenester. Vi er også en kommune som ikke har et bredt nok næringsliv, sier Magnus Mæland, Høyres ordførerkandidat i en kommentar.

– Jeg har vært borti tøffe tak før og jeg vil si at den tilstanden Sør-Varanger kommune nå står i vil kreve det beste av oss alle. Dette er en stor utfordring for et nytt kommunestyre, sier Magnus Mæland.

– Vi har fått en omstillingspakke på 50 millioner tidligere. Jeg ser at det er veldig mange som roper at nå må staten komme på banen, og da spør jeg på banen til hva? sier Mæland.

Han vil at staten skal komme på banen for store infrastrukturtiltak, som kan løfte denne kommunen. Det være seg veien i Pasvik eller ny innfartsåre til Kirkenes.

Kommunen må endre seg

– Jeg har ingen tro på å gi penger til selskaper. De som roper høyest har det som regel ganske greit. Det her valget handler om at vi må endre oss som kommune. En ting er å endre driften, men vi må også endre totalt fokus i vår næringspolitikk. Vi er nødt til å få et større og bredere næringsliv og vi velger selv om vi vil si ja eller nei til det. Det er mange humper og knauser vi må komme over, men det vi skal gjøre i kommunestyresalen er å si ja eller nei, hevder Magnus Mæland.

– Til slutt så ligger alt ansvaret i kommunestyresalen. Det er i kommunestyresalen vi bestemmer fremtiden til Sør-Varanger kommune. Det er i kommunestyresalen vi gir trygghet og forutsigbarhet til de som har lyst til å satse og skape egen bedrift. Alt ansvaret ligger i kommunestyresalen, ikke hos staten, mener Høyres ordførerkandidat i Sør-Varanger.

Han peker på at staten skal gjøre elementære ting som å bygge kraftlinjer til Øst-Finnmark og staten skal ta ansvaret for sine riksveier. Og staten har ansvaret for å peke på viktige strategiske havner som Mæland mener Sør-Varanger har. Men han peker på at den lokale utviklingen ligger i kommunestyresalen.

– Fanesaken til Høyre i Sør-Varanger er fremtidens helse og omsorgstjenester. Det er trygg og god økonomisk styring som gir forutsigbarhet sier Høyres ordførerkandidat før valgdagen.