Individuelle idretter som ski, bryting og svømming opplever det. Lagidretter som håndball og fotball opplever det i noen grad. Ungdommene blir lei all treningen og slutter.

– Frafall i idrett er en generell utfordring når ungene når tenåra. Det er ikke spesielt for langrenn, sier KOS-leder Olsen.

50 løpere

I helgen var det skirenn på Sandnes skistadion. Mange deltok, men for det meste var det jenter og gutter under tolv år. Sør-Varanger har de siste 30 årene fostret løpere som Vegard Ulvang, Krister Sørgård og John Kristian Dahl. Nå kan det bli en stund til neste landslagsløper. KOS, som er den største skiklubben, har litt over 50 løpere som deltar fast på skitreninger.

– 85 prosent av løperne vi hadde for to år siden, er fortsatt med oss. Det synes vi er utrolig bra med tanke på at langrenn er en individuell idrett. Av disse deltar normalt 25-30 prosent på skirenn. Vi mener vi som klubb har lavt frafall. De fleste som begynner, er med oss langt opp i årsklassene. Vi er bevisst på lek og moro samt å nedtone fokus på resultater, sier Olsen.

KOS har for tiden ingen aktive seniorer. Når løperne er ferdig med videregående skole, reiser de ut og utdanner seg videre. Da går de for andre klubber.

– KOS som klubb har ikke økonomisk ryggrad til å støtte disse løperne. Under NM i Tromsø deltok fire utflyttede første- og andre års seniorer med gode resultater. Kvaliteten på løperne som flytter fra Sør-Varanger og har valgt å satse på sin idrett, er høy i forhold til landsgjennomsnittet når man tar folketallet med i betraktningen.

Trening og krav

Når en skiløper kommer til junioralder, krever det i langrenn mye trening sammenlignet med andre idretter.
En første års junior trener fra 500 til 600 timer i året, noen enda mer.

– Det sier seg selv at det kreves mye motivasjon og treningsvillighet. Men ikke alle har dette som mål. Noen er også med for å utvikle egen kondisjon for å gjøre det bedre i andre, mer prioriterte idretter. Disse deltar ikke på renn og er således ikke synlig, men det er en like viktig del av klubben vår, sier KOS-lederen.

Alle individuelle idretter har lavere antall deltakere enn lagidretter, noe som er naturlig. I lagidretter er det lettere å bli en del av mengden. Mange unger søker nettopp dette. I langrenn står du alene når startskuddet går.

– Dette er skremmende for noen, men utviklende for andre. Det å stå alene på start og direkte bli målt på egen innsats er utfordrende om kun seier er godt nok. Her er det vi som trenere og foreldre må være vårt ansvar bevisst, men ungdommene selv kan være ubarmhjertige i sine reaksjoner. Om et lag taper en kamp er det laget som taper. Om en ung skiløper taper er det han eller hun som taper. Slikt føles på kroppen og kan være vanskelig å håndtere.

Bølgedaler

Idrett går i bølgedaler. Generelt har det vært nedgang i deltakere på sonerenn i Øst-Finnmark. Det er en bølge som følger tidligere bølger.

– Slik er det. Barn gjør det foreldrene vil. Var foreldrene opptatt av ski, er det større sannsynlighet at også ungene er opptatt av dette. Var de opptatt av andre idretter, så følger ungene ofte samme spor.

Olsen mener at dersom man går en tur i gatene en ettermiddag, så ser man idrettens største utfordring.

– Ingen er ute. Hvor mange foreldre for ungdomsskoleelever synes det er lett å få ungene til faktisk å være utendørs utenom på sommeren? Ofte sitter de i samme rom, men snakker med de som ikke er tilstede via sosiale medier. Langrenn kan være både vått og kaldt. Tidvis medfører dette at ungene kvier seg for å dra på trening ute. Det er forståelig. Det er da foreldrene er nøkkelen. Ungene trenger litt mer backup enn bare en bag og avlevering i en oppvarmet hall, som jo er den enkleste løsningen både for barn og foreldre. I tillegg krever langrenn at man stiller med ferdigsmurte ski, også dette er arbeid som må ivaretas og som kan oppleves som en utfordring av enkelte foreldre, sier Olsen.

Klimaendringer

Nasjonalt er det en trend at stadig flere foreldre ser verdien av å få ungene utendørs.

– Vi ser at det stadig blir flere også lokalt som ser verdien av dette. Foreldre stiller opp og koser seg sammen med ungene. Bra! Den leken jeg gjorde da jeg var ung, er nå en tilrettelagt aktivitet for de yngste. Det er lek og moro.

Olsen peker også på klimaendringer for å finne årsaken til at flere skiklubber sliter med rekrutteringen.

– Det har vært noen vintre som har vært dårlig for utførelse av langrenn. Klimaendringene gjør at dette er noe vi trolig må leve med. KOS har laget en utendørs treningspark i skileksanlegget med eget klubbhus. Nå prøver vi å få på plass snøproduksjon slik at vi kan utvide skisesongen med et par måneder og ha stabilt gode forhold. KOS har i mange jobbet bevisst både på anleggs- og arrangementssiden. Resultatet ser vi på den noe økte rekrutteringen vi opplever.

Strategi

– Vi i KOS setter stor pris på ungene og foreldrene i klubben. I lag med disse jobber vi med å videreutvikle langrenn slik foreldre og utøvere ønsker. Om en stor andel av våre unge avstår fra å gå skirenn, så er det helt greit. Her forsøker vi som klubb å gjøre rammene så trygge som mulig slik at flest mulig velger å stå på start, sier Olsen.
Helgens sonerenn var også en del av denne planen. 30 av 75 påmeldte til fredagens kretsrenn var fra KOS.

– Vi synes dette viser at det var et riktig valg. Flere fikk gå skirenn i sin egen «hage», der de er vant til å trene og dette gjør terskelen lavere for å stille til start.
Det skaper tryggheten som trengs.

KOS hatt en todelt strategi i rekrutteringsarbeide.

– Første trinn er å få ungene ut. Vil ikke ungene komme ut når det er høst eller vinter, så vil de heller ikke gå på ski. Vil de være inne og ha det godt og varmt, så kan vi ikke gjøre noe med det. Vi har bygget skilek-anlegget i et forsøk på å få flere ut. Hvis klubben lykkes i å få barna ut, så er andre trinn å lære dem å gå på ski.
– Uansett er det lek og moro som er vår hovedaktivitet. Utvikling av basisferdigheter er også en viktig agenda. Det skaper god folkehelse. I en hverdag hvor det meste av dagen tilbringes inne, har vi stor tro på at det å få ungene ut vil skape varige og gode helsegevinster, også når de kommer til voksenlivet og idrett er uviktig.

Utfordring

Skiaktivitet kan utføres som trim helt uavhengig av andre personer eller treningstider.

– Vi synes vi har lyktes godt med å få flere ut. All idrett har den samme utfordringen; å stoppe frafallet i idretten fra 13-14-årsalderen. Her må vi som trenere, klubber og foreldre bidra, sier Jarle Olsen.