I skrivende stund er snøen i full smeltemodus, og Jørgen Mathisen Høybakken mener traseen har begynt å bli vanskelig og bløt å gå. Men da den kom opp for litt over en måned siden, var den et velkomment syn for Neiden-turistene. En av hovedattraksjonene i Neiden er nemlig Sankt Georgs kapell, det gamle ortodokse kapellet inne i Skoltelandsbyen.

Meter med snø

– På sommerhalvåret er det jo parkering rett ved kapellet. Men på vinteren er det jo en meter snø å vasse igjennom der, og det er ikke fysisk mulig å komme seg dit, sier Høybakken. Han jobber på Neiden Hotell, og fikk i løpet av vinteren forespørsler fra gjester om kapellet.

– Så vi tok kontakt med Sametinget og museet, og fikk tillatelse til å kjøre en skutertrasé som folk kunne gå, forteller han.

Traseen går fra hotellets østside, og langs en av de sommerlige gåstiene – helt opp til kapellet. Søknader måtte til fordi traseen går over hellig grunn.

Høybakken ser for seg at det kan bli vintersti til kapellet også neste vinter, uten at han vet det sikkert. Det var i alle fall ikke vanskelig å få satt opp stien i år.

– Det var faktisk relativt enkelt. Vi la traseen i samråd med Skoltesamisk museum, og den ble godkjent av Sametinget uten problemer, sier han.

Da tillatelsen lå klar, var det en lett jobb å kjøre opp løypa på 2-300 meter.

Bra besøk

Høybakken forteller at besøket på Neiden Hotell ellers har vært ganske bra denne vinteren. Hotellet er bemannet med to ansatte, med en tredje som kommer til iblant.