Alle de seks hviterusserne som møtte i retten i november i fjor, hadde blitt arrestert i samme varebil på vei inn fra Russland til Norge 13. oktober.

Tollerne på Storskog gjorde storbeslag, da de fant 80 780 sigaretter i bilen – flesteparten skjult i et hulrom under bilgulvet.

Politiet fryktet at alle seks skulle flykte fra landet, og tingretten var enig. Dermed ble hele sekstetten satt i Vadsø fengsel i påvente av rettssak.

De hadde sonet 35 dager da saken kom opp i november – og da ble de dømt til 40 dager hver. Så det ble ikke mange flere dagene før de kunne forlate fengselet.

Kostnadsforskjeller

De seks tiltalte kommer fra samme by i Hviterussland. De forklarte seg om inntektene sine, og advokatene i retten utdypet de store forskjellene i lønns- og kostnadsnivå i Hviterussland og Norge. Som det står i rettspapirene:

«Forskjellen i kostnadsnivået mellom Hviterussland og Norge for sigaretter kom frem under hovedforhandlingen ved at advokat Nysæter dokumenterte en oversikt hvor det fremgår at en pakke sigaretter i Hviterussland koster kr. 6,- mens den i Norge koster kr. 114,-.»

Med andre ord var det mye å hente på å smugle 80 000 sigaretter inn i Norge. Så lenge de fikk dem igjennom tollen, altså. Tollvesenet har beregnet at de seks forsøkte å unndra seg avgifter for hele 250 000 kroner.

Lang kjøretur

De tiltalte kjørte fra hjembyen i Hviterussland til Murmansk, hvor de overnattet, før de kjørte videre til Storskog. Planen var å kjøre til Alta – en kjøretur på i underkant av 3000 kilometer, ifølge retten.

Reisefølget hevdet i tollen at de skulle på fisketur i Alta. Riktignok fant tollbetjentene noen fiskestenger, en hov og sluker, men ingen turklær. Og så var det sigarettene, da.

Sjåføren hevdet først at han hadde lånt søsterens bil, men innrømmet etter hvert å ha bygd om bilen, og vedkjente seg halvparten av sigarettene. Resten nektet plent å kjenne til noe som helst.

Politiet fant imidlertid at en av de andre hadde kontakt med en norsk smugler de kjente til fra før av i Hammerfest. Det førte til ransakelse av nordmannens bolig, hvor politiet fant i underkant av 300 liter sprit og noen utenlandske tabletter.

Flere av de andre hadde også søkt på nett om sigarettsmugling.

«Retten ser ikke bort fra at de tiltalte også hadde til hensikt å prøve fiskelykken når de først var i Finnmark, men retten fester ingen lit til de tiltaltes forklaring om at hovedformålet med turen var fiske,» konstaterer dommerne.

Retten fant at alle seks var like skyldige i smuglingen. Dommerne mente blant annet de hadde svart lite troverdig i avhør. Dermed ble alle likt straffet, med unntak fra den ene som hadde tilstått deler av forbrytelsene. Han fikk fire dager avslag.

Det svir nok likevel litt ekstra for eieren av bilen. Både den og sigarettene ble nemlig beslaglagt av Staten.