Verftet i Kirkenes med sine rundt 80 ansatte kan se tilbake på et positivt år i 2017. Det ferske årsresultatet viser et overskudd på 8,04 millioner kroner.

I regnskapet kommer det frem at selskapet er tilbake på 100 millioner kroner i driftsinntekter. Selskapet må tilbake til 2009 for å finne et tilsvarende nivå. Det er likevel et stykke opp til da selskapet sto med over 163 millioner i driftsinntekter i 2003.

Daglig leder og medeier Greger Mannsverk sier seg totalt godt fornøyd med årsresultatet, som var en forbedring med 1,8 millioner fra forrige år når alle utgifter og skatter var trukket fra.

– 2017 var et flott år for oss. Vi hadde god drift, lite nedetid og jevnt over godt med oppdrag. Vi har 80 knalldyktige ansatte som står på. Vi takker dem for en solid innsats, sier Mannsverk i en kommentar til SVA.

FLYTTET PÅ STORE VERDIER

Regnskapet for 2017 viser samtidig at store verdier og gjeld ble flyttet ut av Kimek AS i fjor. I utgangen av 2017 ble det nye selskapet Kimek Eiendom AS stiftet etter en fisjon (oppdeling) av Kimek AS.

Tomter, bygg, maskiner og utstyr på over 60 millioner kroner ble da flyttet over til det nye selskapet. Dette har medført at også langsiktig gjeld for Kimek AS, som sto på nærmere 50 millioner kroner i 2016, nå kun står igjen på 687.000 kroner i 2017.

– Det er helt vanlig at bedrifter omstrukturerer når man er i vekst og har ulike konsept ute i selskapene. Den nye modellen vil gjøre det lettere å håndtere de ulike operasjonene vi har, forteller Mannsverk på bakgrunn av at virksomhetene nå er ytterligere delt opp.

OLJESELSKAP TILBAKE MED OVERSKUDD

Også selskapet Kimek Offshore AS som driver med oljevirksomhet fikk et positivt årsresultat. Selskapet som leverer tjenester tilknyttet utvinning av råolje og naturgass hadde i 2016 et mindre underskudd.

Regnskapet viser at årsresultatet for 2017 kom tilbake på plussiden. Overskuddet ble på 1,16 millioner kroner. Kimek Offshore har hatt utfordringer med å sikre nok kontrakter siden oljekrisa startet og har måtte nedbemanne de siste årene.

Utfordringene er langt fra over for selskapet. Også i 2017 endte driftsinntektene på et lavt nivå med 12,2 millioner kroner. Det er et godt stykke opp til rekordåret i 2008 da inntektene samlet for oljeselskapet lå på over 66 millioner.