Vikarprest Torbjørn Brox Webber var krystallklar i sine innledningsord på frigjøringsgudstjenesten i Neiden søndag.

- Vi har alle sett bildene fra tunnelen i Bjørnevatn oktoberdagen 1944. Med knyttede never, kom de ut av tunnelen. De hilset de russiske soldater velkommen. Omfavnet de og sa kanskje noen av de sa på stotrende russisk «Spaziba tavarisj. Tusen takk kamerat». Dette kunne vært en triumfhistorie for vårt lokalsamfunn. Og for mange ble det slik. Men for noen ble det slettes ingen triumf. Fortsettelsen. Dagene og månedene som fulgte. Årene som gikk. Førte ikke bare med seg lykke. Mange. De som ikke passet inn i historien som skulle skapes om gjenreisningens Norge ble ydmyket. Fortiet. Overvåket.  Påført skam, sa presten.

Kjente skampletter

Noen mener krigs- og  etterkrigshistorien inneholder svarte hull.

- Dette mener jeg er noe feil. Vår krigs- og etterkrigshistorie har få svarte hull, men mange skampletter som har vært kjent, og som har vært påtalt, blant annet av daværende jordmor Nelly Lund og av den legendariske soknepresten, tidligere prost Ernst Galschiødt, som tok et oppgjør med norske offiserer og soldater fra 2. Bergkompani for den behandlingen de påførte kommunens innbyggere gjennom sin 17. mai tale 1945.

Gjennom frigjøringsjubileumet har noen av disse historiene begynt å komme frem igjen. Historiene om hvordan kvinner i kommunen, som hadde hatt kontakt med tyskerne, ble behandlet etter krigen. Norske soldater som skamklipte de. Ydmyket de. Påførte de uopprettelige skam.

Andre igjen har nærmest blitt skrevet ut av historien.

- Det tok 40 år før partisanene mottok beklagelse for behandlingen de fikk etter krigen. Men fortsatt har de ikke fått den heder, gjennom æresbevisninger, som de fortjener for sin heroiske kamp for Norges frihet.

Bar ansvar

Presten poengterte at det verste nok er historiene som finnes om barna.

- Barna til kvinnene som Norge mente hadde hatt et forhold til tyskerne. Eller barna til de som man mente var kommunister. Tyskerunger. Kommunistunger. Ble de kalt. Påføring av skyld og skam til noen som ikke under noen omstendigheter kan eller skal bære ansvar for foreldrenes valg. Norge har fortsatt en vei å gå i å gjenopprette verdigheten til mange mennesker.

I tillegg har vi en utenrikspolitisk situasjon som nok en gang griper inn i vårt lokalsamfunn. Og mens haukene i Washington, Brussel og Moskva trapper opp retorikken og sanksjonene mot hverandre så vet folk her i nord hva åpne grenser, fellesskap, og samarbeid har å si for det broderfolk som bor her. Vi har erfart hva det vil si når grenser skapes. Vi har erfart hva det vil si at grensene lukkes. Og vi har erfart hvilken enorm betydning åpenhet og samarbeid har å si for oss i vår hverdag, poengterte Torbjørn Brox Webber som valgte å hente Nordahl Griegs «Til ungdommen» inn i gudstjenesten. 

- Vi skal ta vare på skjønnheten, varmen - som om vi bar et barn varsomt på armen.

Refleksjon

Til SVA sier Torbjørn Brox Webber dagen etter gudstjenesten at det for han var viktig å løfte fram de menneskelige sidene av frigjøringa, og ikke bare den historiske suksessen.

- Her oppe var det da historien skulle skrives mange som ikke passet inn. Kommunistene så jo atskillig tidligere enn andre farene ved fascismens og nazismens framvekst, mens det har vært Max Manus og Sønsteby som er løftet fram. Mange har falt fra, og faller fra, og det er viktig at de får sin anerkjennelse, sier Webber.

- Vi har hatt en situasjon der kvinner etter 4,5 år med nazistisk okkupasjon og voldsomme bombetokter, så blir utsatt for sine egne landsmenn som - ikke alle, men noen - oppførte seg som hooligans. Jeg mener det er viktig at Kirken inviterer til en refleksjon rundt disse problemstillingene.

Burde det ha kommet en unnskyldning?

- Jeg mener det. Staten Norge svarer for staten, og Bergkompaniet ble sendt ut på vegne av staten Norge. Da mener jeg at staten Norge også har et ansvar for å gjenopprette verdigheten til de som ble tråkka på.