72 prosent av de spurte mener Norge bør bygge ut Nord-Norgebanen, ikke bare til Tromsø, men helt til Finnmark, ifølge en undersøkelse Norstat har gjennomført for ABC Nyheter. 14 prosent svarer «nei» og 14 prosent svarer «vet ikke» på spørsmålet «synes du Norge bør finansiere videre utbygging av Nord-Norgebanen, slik at personer kunne reise også med tog til og fra Finnmark?».

I en annen meningsmåling nylig, som Respons Analyse gjorde for VG, svarte 60 prosent at de er positive til utbygging av jernbane i Nord-Norge, 20 prosent var negative og 20 prosent var usikre.

1. juli la Jernbanedirektoratet fram en kostnadsutredning om mulig jernbaneutbygging fra Fauske til Tromsø. Utredningen er en fortsettelse av tidligere utredninger fra 1992 og 2011.

Ifølge kostnadsanslaget vil banen koste mellom 113 og 120 milliarder kroner. Banen vil ifølge beregningene ikke være samfunnsøkonomisk lønnsom med et netto tap på mellom 46 og 109 milliarder kroner. Flere har vært kritiske til utredningen, som har høringsfrist 1. oktober.

(NTB)