Personer mellom 62 og 66 år:

Yngve Johnsen, En-to-tekst

Ved inngangen til fjoråret levde det 274.276 personer mellom 62 og 66 år i Norge. Av disse var det 205.451 som hadde gjeld. Det innebærer 75 prosent av befolkningen i denne femårsgruppen. Tilsvarende er det hele prosent i Sør-Varanger kommune.

Stor økning

Når vi ser på de samme nasjonale tallene ti år tidligere, så noterer vi at «bare» 61 prosent av dem mellom 62 og 66 år hadde skyld og gjeld den gangen. Da er det forsvarlig å fastslå at økningen har vært markant.

- De siste årene har vi sett en holdningsendring blant eldre når det gjelder forbruk og livstil. Vi er blitt mer opptatt av å nyte livet enn å dø som gjeldfri, konstaterer Trond Bentestuen, som er personmarkedssjef i DNB.

Tilbake i 2005 var andelen i Sør-Varanger på 63,7 prosent. Økningen har altså vært ganske stor også her lokalt.

Antall i Sør-Varanger

- Selv om vi går mer og mer bort fra tanken om å spare opp en stor arvesum er det fortsatt mange foreldre og besteforeldre som hjelper barn og barnebarn økonomisk underveis, sier Bentestuen.

- Dette gjelder særlig hjelp til boligkjøp, der halvparten under 35 år sier de har fått hjelp hjemmefra til å kjøpe sin første bolig, sier han - og viser til en undersøkelse gjennomført av Ipsos for DNB.

Tallene fra Statistisk sentralbyrå viser at det bodde 570 personer mellom 62 og 66 år i Sør-Varanger ved inngangen til 2016. Av disse var det 439 som skyldte penger.

- Lever mens de kan

- Dagens eldre ønsker å leve mens de kan og det betyr at mange bruker lenger tid på å nedbetale boliglånet. I dag er det langt flere eldre som velger å refinansiere boliglånet enn tidligere, sier Bentestuen.

- Motivasjonen bak er ulik, men det er særlig tre hovedgrupper som skiller seg ut. Noen ønsker å hjelpe barna inn på boligmarkedet ved å gi forskudd på arv. Andre ønsker å kjøpe hytte som de kanskje har drømt om lenge, pusse opp boligen eller kjøpe ny bolig. Også er det de som låner fordi de ønsker romsligere økonomi og leve det gode liv før de blir for gamle, forklarer han.

- Samtidig vet vi at det er stadig flere eldre som sliter med å betale regningene sine. På to år har andelen pensjonister med betalingsanmerkninger økt med hele 13 prosent, ifølge tall fra Lindorff, påpeker Bentestuen.

- Dette er bekymringsverdig. For mange er det nok utfordrende å gå fra full inntekt til det å leve på pensjon. Hvis man ikke har spart opp nok på egenhånd for å kunne opprettholde samme levestandard, må man endre forbruket i samsvar med inntektsnedgangen.

Store ulikheter

Det er store forskjeller i andelen personer med gjeld fra kommune til kommune. Kommunen på toppen av landsoversikten heter Bykle, og befinner seg i Aust-Agder. Her er det bare 49 prosent av de aktuelle som har gjeld. I andre enden er Flakstad i Nordland, der andelen er nesten 88 prosent.

I Finnmark er det Loppa kommune som har minst andel, med 67 prosent. Mens Porsanger kommune huser de med størst andel, nemlig 83 prosent.

- Når man tar opp lån er det viktig at man har en plan for hvordan man skal betjene det i fremtiden, når inntekten synker. Derfor er det viktig å ha oversikt over hvordan økonomien din vil se ut når du pensjoneres. Man bør også ta høyde for en eventuell høyere rente enn dagens rekordlave rente, minner Bentestuen om.

Andel personer 62-66 år med gjeld i Finnmark

AntallMed gjeldAndel

Loppa704767,1

Berlevåg674567,2

Vardø14810369,6

Nordkapp24217271,1

Hasvik634571,4

Måsøy1017372,3

Nesseby805872,5

Gamvik735372,6

Båtsfjord13810173,2

Vadsø35025974,0

Lebesby997474,7

Kvalsund916975,8

Kautokeino17613476,1

Alta99676676,9

Sør-Varanger57043977,0

Tana22217177,0

Hammerfest51240679,3

Karasjok17113880,7

Porsanger28924083,0

Finnmark4458339376,1

Norge27427620545174,9

Noen råd på veien:

- Husk at betalingsevnen din som regel vil være betydelig lavere når du går fra yrkesaktiv til pensjonist. Mange vil oppleve at inntekten halveres, og da er det viktig å ha boutgifter som er overkommelige også i pensjonsalder. Finn derfor ut hva du kan forvente å få i pensjon.

- Legg realistiske planer: Hvis du planlegger å selge boligen og leve av gevinsten, så husk at du fortsatt vil trenge et sted å bo. Ta høyde for utgifter til bolig også sent i livet.

- Ved å betale ned så mye du kan på boligen mens du fortsatt er yrkesaktiv får du mindre utgifter som pensjonist.