– Kirkenes politistasjon har mottatt klager den siste uken vedrørende hunder som springer løs i Svanvik-området, sier stasjonsjef Hans Møllebakken i politiet i Kirkenes.
Det er snakk om villhunder som har kommet over fra Russland.
 – De løper i flokk, bærer preg av å være bastard, pelsen bærer preg av at de lever ute, de er ikke merket og er unormalt sky. De henter mat på åter, søppelbokser og lignende. De kan oppleves som truende hvis man overrasker dem, sier Møllebakken.
 Politiet vil iverksette tiltak knyttet til felling av hundene, ettersom de ikke lar seg fange inn. Politiet ønsker også at observasjon straks blir meldt til operasjonsentralen. 
– Hundeiere i Svanvik området må være spesielt oppmerksomme på å ha kontroll på egen hund, sier Møllebakken.