Forsvarsdepartementet bestemte i fjor at renholdstjenesten skal privatiseres ved Forsvarets anlegg. I over et år har usikkerheten preget jobben til de som har renholdsarbeidet ved GSV.

- Det er kjempetungt for dem, sier plasstillitsvalgt Mona Eliseussen.

Lettet

I et år har fagforeningen Norsk Tjenestemannslag (NTL) forhandlet om løsninger for renholderne. Fredag kom én løsning. Forsvarsdepartementet lar renholdere som er 60 år og har jobbet for Forsvarsbygg i 15 år eller mer få fortsette i jobben til de går av med pensjon eller slutter av andre årsaker. De overføres til Forsvaret, fra Forsvarsbygg.

Dermed fikk Eldbjørg Dørmænen på GSV en god dag. Hun blir 60 år neste år og er akkurat innenfor.

- En veldig god nyhet for meg, sier hun.

- Jeg får videreført mine fordeler innen Forsvaret og er glad for det. Jeg er lettet i dag. Jeg har gått og ventet i over ett år.

De fem andre, fire renholdere og en leder, lar tillitsvalgt Eliseussen snakke for seg.

- De er frustrerte og veldig usikre på hva framtiden vil bringe, sier hun.

Kan tape

Forsvarsdepartementet har lyst ut renhold på anbud. Det er ikke avklart hvilket firma som får jobben. Renholderne som sies opp i Forsvarsbygg får tilbud om å bli med over til det private firmaet. Da er de ifølge Eliseussen sikret jobb i ett år, de får beholde sin ansiennitet og stillingsprosent, og den lønna de har i dag. Ut over det vet de ingenting.

NTL har vært svært opptatt av at overgangen særlig kommer til å gå ut over renholdernes pensjon. De mener at noen av renholderne vil tape hundretusenvis av kroner, og at de over 55 år vil miste sin rett til avtalefestet pensjon når de går fra det offentlige til et privat firma.

- De blir bare sparka ut. Det er kjempetrasig, sier Eliseussen.

- Vi har spurt i et år om å få regnestykket over hva Forsvaret egentlig sparer på dette, men det får vi ikke.

- Tenk på at dette er en lavtlønnsgruppe, en svært sårbar gruppe. Nå blir de sparka ut etter lang og tro tjeneste. Vi er særlig bekymret over de mellom 55 og 60 år. De taper retten til å gå av med avtalefestet pensjon blant annet, selv om det private firmaet skulle ha en AFP-ordning. I tillegg har de i dag en særaldersgrense, det vil si at full opptjening er 30 år. I private firma er det 40 år.

- Viktig for de eldste

Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide sendte ut en pressemdling i forrige uke hvor hun understreker at det har vært viktig for henne å ta hensyn til de eldste renholdsansatte og sikre dem forutsigbarhet frem til pensjonsalder.

Hun mener også at departementet har funnet en god løsning i og med at ansatte er sikret arbeid hos en ny leverandør av tjenestene, får beholde lønn og ansiennitet blant annet.

- I tillegg vil alle som har jobbet mer enn tre år ha en oppsatt pensjonsrett i Statens pensjonskasse, heter det fra Forsvarsdepartementet. De opplyser at de per i dag bruker 300 millioner kroner på renhold årlig med dagens system.

Sjokk i fjor

Eliseussen mener Forsvaret kan risikere å stå uten renholdere når de nåværende må slutte i april neste år.

- Hvis de velger å ikke gå over i det private firmaet, hvor skal de finne ferdig sikkerhetsklarerte renholdere? GSV-ledelsen lokalt har tidligere uttrykt sitt ønske om å beholde renholdere som i dag. Det har vært godt å ha den støtten.

- Da vedtaket kom 5. september i fjor var ingenting varslet på forhånd, sier Eliseussen.

- Jeg ble helt lamslått. Det var fælt. Det ble gjort uten å diskutere noe med fagforeningene.

Eliseussen selv sitter foreløpig trygt, men ikke tryggere enn at også hun er usikker på sin framtid i Forsvarsbygg.

- Det er omstillinger hele veien.