Det er en prisvinnende kunstner som åpner sin utstilling 1. september. I 2015 fikk Holm tildelt den første John Savio-prisen. Han har et langt kunstnerskap bak seg og har gjort seg markert i mange sammenhenger både i og utenfor Sápmi. Holm kommer nå til Saviomuseet og Grenselandmuseet for å sette sammen en utstilling som skal vises i Kirkenes høsten 2016.

– Gjennom utstillingen ønsker vi å sette fokus på og skape interesse rundt samisk samtidskunst, forteller leder for Saviomuseet, Liv Astrid Kvammen Svaleng.

Estetikk i endring

Utstillingen Anleggsarbeider er en forlengelse av Holms stipendiatprosjekt Poetikk for estetikk i endring ved Kunsthøgskolen i Oslo og tilknyttet Program for kunstnerisk utviklingsarbeid. Hans tilnærming er gjennom en sosial orientering, hvor det kulturelle og samfunnsmessige er bakgrunn.

Favne bredt

Motstand, fortolkning og dialog er faktorer som er med når de vante former for kunstnerisk arbeid utfordres.

– Jeg håper at utstillingen vil favne en bred målgruppe, fra barn i barnehage, grunnskolealder til voksne. Geir Tore Holms utstilling vil ha en klar profil med vekt på gjenbruk og forgjengelighet, sier Kvammen Svaleng.