• studerte kart: De mange havnelokasjonene i området rundt Bøkfjorden og nye sjøveier til Asia ble studert ombord i isbryteren «Kraft Johanssen».

Næringsministeren var mandag på sitt aller første tur til Kirkenes. På programmet rakk Torbjørn Røe Isaksen (H) å treffe aktører som Kirkenes Snowhotel, Kimek, Sydvaranger AS, Sør-Varanger kommune ved Havnevesenet og ordfører, Tschudi-gruppen og Centre for High North Logistics (CHNL).

Turen var ledd i ministerens havturné langs hele norskekysten fram mot sommeren. Denne gangen var turen kommet til Finnmark, Troms og Nordland.

Formålet er at Røe Isaksen skal besøke en rekke steder langs kysten og møte aktører som høster av havet som ressurs. Regjeringens satsing på hav ble varslet på Kirkeneskonferansen av forsvarsminister Søreide tidligere i vinter.

– Kirkenes er et spennende sted å starte på turen som destinasjon. Jeg har valgt Kirkenes fordi området er svært viktig for regjeringens nordområdesatsing, sa Torbjørn Røe Isaksen.

BLE GODT BRIEFET

Ministeren ble tatt med ombord i isbryteren «Kraft Johanssen» av blant andre ordfører Rune Rafaelsen på Taubåtkaia i Kirkenes.

Her fikk Røe Isaksen en grundig gjennomgang av alle havneplanene som ligger i området av ordfører Rafaelsen og havnesjef Eivind Gade-Lundlie.

– Disse havneområdene er gull verdt for Norge. Her har vi fantastiske muligheter, både når det kommer til industriutvikling og reiseliv, sa Rafaelsen om utgangspunktet for Kirkenes og de mange havnealternativene.

Videre fortalte daglig leder i Tschudi Kirkenes, Audun Celius, om selskapets behov for bakarealer ved havner, litt om KILA-prosjektet og konkurransesituasjonen med russiske havner som Murmansk og Arkhangelsk. Samtidig ba Celius om at sanksjoner mot Russland måtte opphøre.

Røe Isaksen var tydelig interessert, også i planene for jernbane, og ville vite mer om snuhavnekonseptet med cruiseskip som plukker opp turister på flyplasser.

– Her ligger det klart store fremtidige næringsmuligheter, samtidig som Kirkenes er et viktig geopolitisk sentrum. Sanksjonene mot Russland er ikke noe Norge eller regjeringen alene avgjør, sa Røe Isaksen om situasjonen med naboen i øst.

- MÅ TA EN DISKUSJON

Røe Isaksen rakk også en tur innom Sydvaranger AS for en brief om selskapets planer.

På spørsmål om hvordan den nye regjeringensplattformen som sier nei til nye sjødeponi i konsesjonsrunder, forklarte næringsministeren at enkeltsaken om Sydvaranger og Bøkfjorden ikke er drøftet internt i regjeringen.

– Dette må vi ta en diskusjon på når saken kommer på bordet. Kravet om nye utslippstillatelser var et kompromiss med Venstre. Men de nye kravene er nå en del av regjeringens politikk, sa Røe Isaksen.