Trioen tilhører innsatsstyrke Ida & Lyra i Finnmark HV-17, som sammen med sine kolleger i det som kalles områdestrukturen (et område tilsvarer et kompani) skal beskytte befolkning og viktig infrastruktur i hele Finnmark.

Ti øvelser

Øvelse Joint Viking er for alle praktiske formål ikke annet enn en overbygning som tar seg av administrasjon og koordinering av ti øvelser som gjennomføres samtidig i et stort øvingsområde. Der eksempelvis Brigade Nord sin øvelse i samme tid og rom har navnet «Rein», så har altså HV-17 sin øvelse fått navnet «Jerv», mens Sjøforsvarets heter «Task Group 2» og Luftforsvaret har gitt sin navnet «Falcon Bronze».

Med over 48 500 kvadratkilometer er HV-17 sitt territorielle område det største av HV-distriktene i Norge.

Innsatsstyrke Ida & Lyra er en hurtig reaksjonsstyrke og består av frivillige mannskaper og befal som har skrevet kontrakt med Heimevernet.

Heimevernssoldatene i innsatsstyrken har brukt denne uka til å trene på oppdragsløsning, ildoverfall og lagsdriller, før de skal gjennomføre ulike operasjoner under resten av øvelse Joint Viking.

Fakta

Øvelse Joint Viking i Finnmark består av ti frittstående øvelser. HVs øvelse heter Jerv HV vil med stor sannsynlighet være de som møter en potensiell motstander først. Det skyldes den lokale tilstedeværelsen organisasjonen har over hele landet. Nå under øvelse Jerv skal det trenes på å løse klassiske HV-oppdrag

Cirka 500 HV-soldaterog befal er med på øvelse Jerv. De fleste fra HV-17 sine områder (tilsvarer kompanier) og distriktets innsatsstyrke Ida & Lyra, samt HV-16 sin innsatstyrke sjø med navnet Anklet.

HV har personell med på øvelsen i tidsrommet 4. til 18. mars, mens hovedperioden er mellom 9. og 18. mars.

Følgende styrker fra HV er med: Distriktets stabsområde, Vest-Finnmark sjøheimevernområde, Porsangerfjord HV-område, Alta HV-område, Innsatsstyrke Ida & Lyra, Innsatsstyrke sjø, Anklet (Nord-Hålogaland HV-distrikt 16), Distriktsstab Finnmark HV-distrikt 17 med mobiliseringstillegg.