• LANDSTILLITSVALGT: Jens Kristian Øvstebø.
    Foto: Forsvaret

Rundt 120 forsvarsfolk fra hele landet og alle grener er samlet på Høybuktmoen denne uka, for å ta for seg de vernepliktiges fremtid.

Landskonferansen, som den heter, varer til lunsjtid torsdag. I løpet av den tid skal utvalgte innen verneplikten og fra Forsvarets administrasjon gi klare signaler om hva Vernepliktsrådet skal arbeide med de neste to årene.

– Vi pleier å sammenlikne det med det politiske programmet som hvert parti vedtar på landsmøtene sine. Tillitsvalgtsordningen fungerer som en fagforening for soldatene. Sakene som vi vedtar på Landskonferansen er de som Vernepliktsrådet arbeider for å få inn i Forsvaret fremover, forklarer Jens Kristian Øvstebø, landstillitsvalgt for de vernepliktige.

Alkohol og måneder

To av hovedtemaene er om Forsvaret skal innføre 16 måneders førstegangstjeneste for enkelte stillinger som krever mer opplæring, og om Forsvaret skal tillate alkoholservering for vernepliktige i leirene.

– Det er et håp om å få en mer kontrollert form av drikking. Nå kan de vernepliktige drikke mens de er på perm, og det har vi ikke så mye kontroll over, sier Knut Ringen, sjef for Tillitsvalgtordningen, om det sistnevnte temaet.

Ifølge Øvstebø ble det heftig diskusjon rundt begge spørsmålene. Men det endte med ja på begge punkter.

I Nord-Norge

Alkoholspørsmålet er noe Vernepliktsrådet har jobbet med også de to foregående årene. Nå har de altså fått klarsignal til å jobbe videre. Vernepliktskonferansen har ikke gitt noen preferanser på hvor man bør prøve alkoholservering i leirene først.

– Det er spesielt leirene i Nord-Norge som har kommet med ønske om dette, på grunn av at de gjerne ligger øde og at det blir kaldt på vinteren. GSV er også aktuell som prøvekanin, mener Øvstebø.

Den endelige avgjørelsen tas sannsynligvis i Forsvarsdepartementet, ifølge ham.

Spørsmålet om lengre førstegangstjeneste for enkelte har også vært aktuelt i Garnison Sør-Varanger. Her var det blant annet et pilotprosjekt i 2013, der stillinger som hundeførere, vognførere og radarsoldater gikk inn i lengre tjeneste. Dette fordi disse krever lengre utdanning før de faktisk går inn i tjeneste.

Også her var altså Vernepliktskonferansen positiv – men da bare om det er frivillig å gå inn i denne lengre tjenesten.