torsdag 17. januar 2019
Kjendis-instruktørene fra Trondheim måtte busses:
Mørketid og stille
Ordføreren som senere ble pensjonistleder