onsdag 13. november 2019
Risiko for at pasienter ikke får hjelp
Innkjøperne påla terrengvarselsystem i flyene
Eldrerådet ble orientert om kommunens planer