onsdag 18. juli 2018
Bøndernes Innkjøpslag avvikler