Det var Ifinnmark som omtalte saken først.

Fylkesmannen i Troms og Finnmark har gitt fellingstillatelse for to bjørner, en i Neiden og en antatt i Skogerøya. Tillatelsen gjelder for perioden fra idag 25.07 fram til onsdag 31. juli. 

Til Ifinnmark sier overingeniør for miljø hos Fylkesmannen i Troms og Finnmark, Rasmus Kristoffer Høyning.  – Vi føler oss ganske sikre på at det er snakk om to ulike bjørner, så fellingstillatelsen er gitt til det kommunale fellingslaget i Sør-Varanger kommune og til Reinbeitedistrikt 4/5 b, sier Høyning.

Mandag ble en bjørn felt i Neiden av det kommunale fellingslaget i Sør-Varanger. Da var det antatt at det var flere enn en bjørn som herjet i Neiden-området. Mistanken ble bekreftet etter funn av enda flere sauekadavre.