Det er snart ti år siden spaden ble stukket i jorda på det som skulle hete Østsamisk museum i Neiden. Etter omfattende byggeproblemer av ulik sort, har Tana og Varanger museumssiida omsider kunnet sette en åpningsdato; fredag 16. juni 2017.

Men det blir under et nytt navn: Äʹvv Skoltesamisk museum

- Navneendringen skal tydeliggjøre at museet formidler skoltesamenes kultur, språk og historie, opplyser museumsleder Honna Havas i en pressemelding.

LES OGSÅ: Rene julaften på museet i Neiden - endelig kom de første tusener år gamle gjenstandene (krever innlogging)

Den gamle boplassen Skoltebyen ved Neidenelva var en skoltesamisk siida. Her ligger også det russisk-ortodokse Sankt Georgs kapell, bygget i 1565.

Det nye navnet på museet ble foreslått av Jelena Porsanger, og finnes i fem språkvarianter:

  • Äʹvv Saa´mi mu´zei (samisk)
  • Äʹvv Skoltesamisk museum (norsk)
  • Äʹvv Kolttasaamelainen museo (finsk)
  • Äʹvv Музей саамов-скольтов (russisk)
  • Äʹvv Skolt Sámi museum (engelsk)

LES OGSÅ: Nå planlegges endelig åpningsdagen på museet

- Begrepet skoltesame brukes i Norge, Finland og til en viss grad i Russland. I tillegg kalles skoltesamene for østsamer i Norge. I Finland og Russland brukes begrepet østsamer som en felles betegnelse også for andre samiske grupper på russisk side, forteller Havas i pressemeldingen.