Tiltalen mot mannen er tatt ut av Statsadvokatene i Troms og Finnmark etter ordre fra Riksadvokaten. Overgrepene mot datteren, som er født i 1986, har ifølge politiets etterforskning skjedd i perioden 1990 til 1997.

Ifølge tiltalen har det skjedd gjentatte overgrep som likestilles med samleie, og overgrepene har ført til at fornærmede har fått betydelige helseskader.

Mannen er tiltalt etter bestemmelsene i den gamle straffelovens paragraf 195 om seksuell omgang med barn under 14 år og under 10 år. Øvre strafferamme er 21 års fengsel.

Rettssaken kommer opp for Øst-Finnmark tingrett 13. mai. Det er satt av tre dager til hovedforhandlingen.