Det ble klart i vår at et hus var for nært Ekveien i Hesseng i forhold til reglene, etter at veien hadde blitt løftet opp mot nye E105.

- Det hadde blitt noen uheldige skråninger ned mot huset fra veien, sier plan- og bygningssjef Håvard Lund i kommunen.

Dermed må innkjørselen fra Ekveien til E105, omtrent 30-40 meter vei, flyttes fire meter i retning Ekskjæret.

Nå viser det seg imidlertid at veiflyttingen må vente til vinteren. Prosjektleder Kaare Ramberg i vegvesenet hadde håpet å få dispensasjon til å legge veien i juni og bli ferdig med arbeidet. Vegvesenet søkte om det, ifølge ham. Men kommunen krevde regulering, naboversler og informasjonsmøte med berørte beboere først.

Kommunen ønsker også at vegvesenet vurderer etterlysninger fra beboere i området om gangfelt og andre trafikksikkerhetstiltak, når de kommer med planen.

- På en sånn bitteliten sak gir man ofte tillatelse til å gå i gang andre steder. Nå blir det anleggstrafikk igjen der om sommeren, når tæla er gått, sier Ramberg.

Saksbehandler Bernt Kvamme i kommunen viser til at de følger Plan- og bygningsloven.

- Jeg vet ikke hva de gjør i andre kommuner, men de lovene kan ikke omgås. Hadde det vært mulighet, hadde vi gjort det. Vi lager ikke arbeid for oss selv, sier Kvamme.

Kommunen hadde et møte med vegvesenet onsdag, der de diskuterte løsninger i området. Plan- og utviklingssjef Håvard Lund i kommunen forteller at de vil sørge for at reguleringen er på plass innen en måned eller to.

- Vi løser dette på enklest mulig måte, sier han.

Området det snakkes om er det såkalte AVL-området. Her har beboere etterlyst bedre trafikksikkerhet i SVA i september. De vil blant annet ha nedsatt fartsgrense og fotgjengerovergang på fartsdump, siden det er mange skolebarn i området.

Lund sier i en kommentar at vegvesenet ikke har søkt kommunen om dispensasjon.