Firmaet Stenimed har stevnet en husselger for retten. Mannen som solgte dem avlastingshuset i Bjørnevatn skal møte dem i Øst-Finnmark tingrett i oktober, der de krever erstatning på mellom 500 000 og 1 000 000 kroner. Det forteller Stenimeds advokat Glenn Robertsen.

Firmaet krever erstatning for ombygging som de har fått gjort på huset etter at de kjøpte det. Ombyggingen var nødvendig for å gjøre huset godkjent til avlastingsbruk. Stenimed hevder at de kjøpte huset i god tro, og at huseieren er ansvarlig for tidligere ombygginger som de nå er i ferd med å utbedre.

- Det foregår nå arbeid på huset, for omtrent 500 000 kroner. Det krever vi tilbake fra husselgeren, sier Robertsen.

Stenimed mistenker også andre mangler som er påpekt i en tidligere inspeksjon, men er usikre på hvor mange av dem som ble ordnet før de kjøpte huset. Derfor har de også krevd erstatning for alle disse manglene.

Til sammen utgjør hele kravet opp mot én million kroner ifølge Robertsen.

Det kan imidlertid bli justert nedover etter hvert som de konstaterer at mangler faktisk er ordnet.

Ingen kommentar

Husselgerens advokat, Håkon Sverre Weel Sannrud, har ikke mulighet til å gi noen særlig kommentar før han er tilbake fra ferie. Heller ikke husselgeren har noen kommentar.

Avlastingshuset i Bjørnevatn brukes som bo- og behandlingssenter av Stenimed. Selskapet kjøpte enda et hus i fjor, for å bruke det til samme formål mens det opprinnelige huset ombygges. Det kan fortsatt bli brukt etter at det originale avlastingshuset nok en gang er godkjent.

Erstatning

Advokat Glenn Robertsen forteller at kommunen har gitt etter for Stenimeds krav på 79 200 kroner.

Kravet kom i november i fjor, og skulle dekke advokatutgiftene til Stenimed i forbindelse med at kommunen krevde omregistrering av avlastingshuset og truet med dagmulkter. Etter noen klagerunder endte saken hos Fylkesmannen, som tilbakeviste at huset trengte å omregistreres.

Stenimed mente kommunen opptrådte «erstatningsbetingende uaktsom», blant annet siden Fylkesmannens vedtak var basert på informasjon som er offentlig tilgjengelig.

Eiendoms- og utviklingssjef Håvard Lund ved Sør-Varanger kommune bekrefter at de betalte ut kravet.

- De fikk jo medhold i saken, og da kan de kreve utgiftene dekket. Det ansvaret må vi ta, sier han.