En finsk trailersjåfør er dømt i Øst-Finnmark tingrett til å betale bot på 3 600 kroner, etter at han kjørte fra kontrollstedet på Neiden tollstasjon før kontrollen var avsluttet. Han må i tillegg betale 3 000 kroner i saksomkostninger.

Det var 8. september i fjor at mannen ifølge egen forklaring misforsto hva han skulle gjøre med noe rot med papirene, idet mannen var på tur inn i Norge med varer. Mens han fremdeles manglet noen av papirene, kjørte han av gårde i traileren. Tollinspektørene kjørte etter ham og hentet ham tilbake.

Sjåføren har forklart at han var usikker på regelverket, og at han erkjenner straffeskyld for å ha kjørt fra tollstedet uten tillatelse. Retten fant ikke at den usikkerheten skulle gi ham noe strafferabatt, og ila ham både bot og saksomkostninger.