Da forvaltningsrapporten skulle legges fram for kommunestyremøtet onsdag, ønsket flere av politikerne at møtet skulle lukkes.

Både Sp, Ap og SVs Elin Mathisen ønsket at møtet skulle lukkes, men møtte motstand fra Høyre.

- Man må velge mellom de skisserte alternativene. Er det nødvendig å lukke møtet?, sa Nina Danielsen (H) under møtet.

Ordfører Rune Rafaelsen mente møtet burde lukkes etter lovparagraf 34, som kan gi grunnlag for unntatt offentlighet.

- Det skal taes stilling til to saker, selve rapporten og om administrasjonen har gjort jobben sin i denne saken, sa Rafaelsen. 

Han fikk i neste omgang delvis støtte av SV ved Pål Gabrielsen som mente at om det var nødvendig med lukket møtet for å få fram all informasjon, måtte han kanskje bøye seg.

Mot fem stemmer ble det vedtatt at møtet skulle lukkes når orienteringen rundt rapporten skulle starte. Det var Høyre pluss Pål Gabrielsen som stemte mot.

Før møtet ble lukket orienterte Nilsen om kontrollkomiteens arbeid i barnevernssaken. 

Les også: I dag legges rapporten fram som gir nedslående kritikk til kommunen i barnevernssaken - dette er saken