Politikerne fikk søknaden fra Tschudi Kirkenes AS fremlagt på bordet under tirsdagens utvalgsmøte i plan- og samferdsel.

Selskapet ønsket å benytte riggen til utleie under Arctic Race of Norway i august. I tillegg ønsket selskapet å tilby Byggmesteran leie av brakkeriggen under byggingen av skole-9910.

Det sistnevnte ønske ble avvist av politikerne. Leieperioden vil gå ut over 10 års regelen, heter det fra kommunen.

«Utvalg for plan- og samferdsel gir ikke tillatelse til midlertidig bruk slik omsøkt, av boligrigg i Verksbakken. Utvalget ber om at Rådmannen gjennomfører en utredning hva angår mulighetene for framtidig bruk / avvikling av aktuelle rigg i egen sak, og som legges fram for utvalget», sier tirsdagens vedtak.