Alt fra undervisning i husflid, korps og voksenopplæring rammes.

– Det berører alle lag og foreninger som driver med kursvirksomhet, sier Skadsem.

Lavterskel

De frivillige organisasjonene gir et lavterskeltilbud til høye kostnader. Selv representerer Skadsem husflidslagene.

– Det koster å drive kursvirksomhet, kanskje spesielt i Finnmark der utdanningsnivået er så lavt. Vi formidler en del av kulturarven vår og det gjør vondt at regjeringen ikke forstår dette, sier Skadsem.
Styrelederen i voksenopplæringsforbundet (VOFO) sier at hun har drevet den sammen kampen i mange år.

– Slike kutt i frivilligheten har vært gjort før. Vi kjempet og fikk pengene tilbake til. Nå kommer det på nytt og da er det på han igjen. Det er en hard kamp hver eneste gang. Da må vi ut i avisene og nå det brede lag av befolkningen, sier Skadsem.

– Hva kan konsekvensene dersom regjeringens forslag går igjennom?
– Det vil bli en katastrofe for frivilligheten. Alle deltakere på kurs må betale en del av kursavgiften. Kuttes 40 millioner kroner, så vil dette ramme hardt og vil kunne føre til at kursdeltakere må betale hele avgiften. Da vil antallet kurs og ikke minst antallet deltakere på kurs gå dramatisk ned. Vi har skjært til beintet og dratt inn livreima. Det er ikke mer å dra i, sier Skadsem.
Styrelederen mener at det er litt paradoksalt at regjeringspartiene nå foreslår kutt i kursstøtten og frivilligheten.

– De har selv nytt godt av den kursstøtten som det nå kuttes i. Det er for meg paradoksalt, sier Skadsem som nå stoler på at opposisjonspartiene får strøket forslaget til regjeringen.

Møter politikerne

Daglig leder i VOFO i Finnmark, Bjørn Abrahamsen, jobber også hardt for å påvirke opposisjonen.

– 18. november skal vi reise ned til Oslo og møte Finnmarks-benken på Stortinget. I tillegg skal vi også holde en appell for fylkesutvalget. Dette berører samfunnslivet i Finnmark hardt, så vi setter alt inn for å få regjeringen til å snu. Dette er et katastrofebudsjettforslag for frivilligheten i Finnmark og for det øvrige Norge. Dette er en viktig kamp. Det gjelder kampen for hele frivilligheten, sier Abrahamsen.