Formannskapet i Sør-Varanger kommune besluttet den 29. november 2017 å innhente en uavhengig juridisk vurdering av de innvendinger og påstander som ble fremmet i brev av 24 november 2017 vedrørende anbudsprosessen for skole 9910.

Brevet ble samtidig sendt til Sør-Varanger Avis, men avisen valgte å ikke trykke anklagene mot kommunen, da arkitektene ikke ble ansett som en part i saken.

Det overraskende vedtaket i formannskapet kunne tolkes som mistillit mot egen kommuneadvokat, administrajson og ordfører da politisk ledelse valgte å gå videre for å sjekke påstandene mot kommunen.

– Jeg er fornøyd med at den uavhengige juridiske gjennomgangen av anbudsprosessene for skole 9910 konkluderer med at kommunen har fulgt lov om offentlig anskaffelse, sier ordfører Rune Rafaelsen.