Det er i alle fall utgangspunktet når man torsdag for andre år skal arrangere dagen «Hva er viktig for deg?». I løpet av formiddagen vil mange innledere snakke om ting som har betydning for helse og livskvalitet. I tillegg er det meningen at de som vil møte til arrangementet kan stille spørsmål og komme med betraktninger og forslag til kommunen og de øvrige seminardeltakere.

Proaktiv helsetjeneste

Utgangspunktet er at mye kan bli bedre for folk dersom man får til en proaktiv helsetjeneste. Den skal få folk til å holde seg i bedre form. Det er bedre enn dagens reaktive helsetjeneste, som reagerer når formen er blitt for dårlig.

Seminaret skal sette fokus på hva som er mulig å få til i så henseende. Det er nødvendig med en retningsendring i helse og omsorgstjenestene for å møte veksten i antall eldre, samtidig som vi blir færre yrkesaktive.

Rådmannen først ut

Rådmann Nina Bordi Øvergaard er den som først skal ha ordet under torsdagens arrangement. Hun vil snakke om hvordan kommunen ser for seg morgendagens helsetjeneste. 

Etter henne gis ordet videre til Hjelpemiddelsentralen ved NAV, som vil snakke om hvordan man kan møte alderdommen i egen bolig. Brannsikkerhet i hjemmet er et tema brannstasjonen vil snakke om. 

Til slutt vil Tverrfaglig vurderingsteam, TVT, snakke om et nytt tilbud til de over 65. Det heter Sterkere sammen, med undertittel gå årene godt i møte med styrke i kropp og sjel.

Stand og utstillere

På samfunnshuset vil det denne dagen være mange stand og utstillere, slik at de interesserte kan få se og snakke om de tilbud som er å finne.

Du får vite mer om de muligheter som finnes for deg i møte med kommunens helsepersonell. På de ulike lag og foreningers  stand kan du og få informasjon om det du lurer på.