- Hit kan folk komme for å få informasjon om hva vi står for, hvilke verdier vi har, seremonier og Humanist forlag, forteller Paul Norkyn.

Human-etisk Forbund (HEF) driver ingen form for misjonsarbeid, men bruker andre måter å være synlig i lokalsamfunnet på. Denne uken arrangeres det Human-etiske markeringer over hele landet.

- Vi ønsker å vise frem hva vi står for, sier Norkyn.

Få medlemmer

I følge tall på Statistisk sentralbyrå blir det stadig flere ikke-troende i Norge, og over halvparten av Norges befolkning ser på seg selv om ikke-religiøse. Like vel er medlemstallet i human-etisk forbund relativt lavt. Medlemstallet i Sør-Varanger ligger på rundt 160 personer, og rundt 85 000 på landsbasis.

- På lik linje med andre trossamfunn får vi støtte fra Staten i forhold til antall medlemmer. Derfor ønsker vi jo at folk som ikke ser på seg selv som troende, melder seg inn hos oss, sier Norkyn.

Konfirmasjon

- Ungdom som konfirmerer seg borgelig blir ikke automatisk medlem av forbundet. Det kan være vanskelig å ta standpunkt når man er 15 år, sier Anne Flaatten.

Hun forteller at noen velger å melde seg inn etter konfirmasjonen, noen venter til de blir eldre, og noen melder seg ikke inn i det hele tatt. Selve konfirmasjonen er siste uka i mai, og må oftest forgå i to omganger.

- Vi har fått god tilbakemelding på konfirmasjonsopplegget vårt. Grunnen til at vi må ha to seremonier er dessverre ikke fordi det er så mange konfirmanter, men fordi det er mange familiemedlemmer, påpeker Norkyn.

HEF har rundt 20 konfirmanter hvert år, og har alle de samme serimoniene som kirka har.

- Vi har de fire store. Dåp, konfirmasjon, vigsel og begravelse, forteller han.

Bøker

Informasjonsstanden til HEF inneholder blant annet en rekke bøker som er gitt ut på Humanist forlag.

- Bøkene vi stiller ut her blir gitt til bibloteket etter at uka er omme, og kan lånes ut, sier Norkyn.

Bøkene et utvalg for folk i alle aldre, og blant bøkene finnes det blant annet selvhjelpsbøker og informasjonsbøker.

- Human-etisk forbunds hovedfokus er etikk og hvordan vi mennesker må tenke selv. Vi er også opptatte av at mennesket skal være i sentrum, og at vi skal sørge for at de rundt oss har det bra, forteller Norkyn.