Skiltet som forteller de veifarende om at riksvei 885 er på landets verste vei er tatt ned, men det betyr ikke at veien er friskmeldt. Snarere tvert i mot. Den ti mil lange veien er sterkt hullete og telen har gjort at veibanen nå er på sitt verste.

Befaring

I forrige uke var rådgivere fra Finnmark fylkeskommune og Statens vegvesen på befaing. De så hvilken forfatning veien er i, men kunne ikke love store forbedringer. I sommer skal parsell 4 fullføres, dette betyr at delen fra Langsvasavseidkrysset som ble tatt i fjor fullføres og ytterligere delen til enden av Angelmyra fullføres. Det vil også startes på deler av parsell 3 om det er tilstrekkelig midler.
I Handlingsprogrammet for fylkesveg 2017-20 står det at fylkesveg 885 er en av tre prioriterte strekninger og det er satt av totalt 58,8 millioner kroner de neste fire årene til fylkesveg 885.

- Vi gjør ferdig det vi begynte i fjor, sier byggeleder Torbjørn Svendsen i Statens vegvesen.

- Politikerne har bevilget 13,6 millioner kroner for arbeid i år, sier Rolstad.

Prioritert

- Forstår dere at lokalbefolkningen er utålmodige og synes at prioriteringene ikke speiler det som faktisk blir gjort?

- Ja, man kan forstå frustrasjonen, men vi må forholde oss til det politikerne bestemmer, sier Svendsen.

- Får dere mye kjeft?

- Vi leser det som blir skrevet på sosiale medier, men ingen har kjeftet på meg iallefall, sier han.

Sendrektighet

Lokalpolitiker og pasvikbeboer Kurt Wikan er en av de som har engasjert seg sterkest over ny vei i Pasvik. Han er en av mange som reagerer sterkt på sendrektighet i bevilgningen.

- Jeg er lite imponert over det arbeidet som er gjort i Bjørnelvdalen. Det er store sprekker og telehiv. Veien fra Svanvik til Skrøytneskrysset ble også asfaltert for to år siden. Den asfalten har holdt utrolig bra igjennom to vintre. Jeg undres på hvorfor det blir sånn som det er i Bjørnelvdalen når man har brukt millioner på grunnarbeid. Jeg kommer til å foreslå på fylket at man tar de 54 millioner kronene som skal brukes de neste tre årene til å frese opp asfalten og legge ny oppå. Ser ut til at det holder bedre enn de såkalte gode grunnarbeidet som blir gjort, skriver Wikan på Facebook-siden «Ja til ny vei i Pasvik».
For å få gjort noe med alle de stedene på fylkesveien som er nødvendige trengs det et tresifret antall millioner.