– På møtet gjentok vi at det vi har fakturert UDI for er i henhold til avtalen vi har. Den er underskrevet på UDIs eget brevpapir, og er ikke til å misforstå. Vi mener at vi har alt på det rette i denne saken, sier Rafaelsen.

Han sier at han poengterte at Sør-Varanger kommune hadde snudd seg rundt på kort tid og tatt nasjonalt ansvar ved å opprette mottak i Fjellhallen.

– Det var også vi som ba om at avtalen skulle opphøre lenge før kontrakten gikk ut, fordi det ble opprettet andre mottak, sier Rafaelsen. Han omtaler møtet som gemyttlig og direktøren i UDI som lydhør.

– UDI lovte også å komme med en snarlig løsning for de 54 som ennå sitter i Vestleiren, som skulle bli sendt ut til Russland, legger Rafaelsen til.