Anton Dahl er valgt som styreleder for Finnmark Friluftsråd. Den tidligere ordføreren fra Kautokeino blir dermed det ferske friluftsrådet sitt aller første styreleder, heter det i en pressemelding fra det nye styret.

Hele fylket

Med seg i styret får Dahl vararordfører Lena Norum Bergeng fra Sør-Varanger som nesteleder. Ordfører Frank Martin Ingelæ (Tana kommune), varaordfører John Nystad (Karasjok kommune) og Turid Lien (Hammerfest kommune) er styrets øvrige medlemmer. Finnmark Friluftsråd er det eneste av landets 26 friluftsråd som dekker et helt fylke. Ikke bare geografien, men også antall kommuner gjør friluftsrådet stort i forhold til mange av landets øvrige friluftsråd.

Arbeidet med å få til et nytt interkommunalt samarbeid om friluftsliv i Finnmark tok til som en del av Friluftslivets år i 2015. Ved starten av 2017 har allerede 16 av fylkets kommuner gjort vedtak om å bli med i samarbeidet. Det er ventet at de tre siste kommunene vil behandle saken i løpet av vinteren. Går det som Anton Dahl håper og tror vil samtlige av fylkets 19 kommuner være med i friluftsrådet om kort tid.

Synlig og allsidig

Anton Dahl er selv engasjert innen friluftslivet, ikke minst i skolen og for ungdom i Kautokeino. Det å samarbeide med skoler og barnehager blir en viktig oppgave for friluftsrådet. Daglig leder Hugo Tingvoll tror mange vil forbinde det nye samarbeidet på tvers av kommunene med «Perletur». Turkassetrimmen som sist sesong ble gjennomført for første gang engasjerte 1500 personer. Disse gjennomførte mer enn 15 000 turer i de elleve kommunene som deltok.

- Målet er å få til «Perletur» i alle kommuner i 2017, sier Dahl.