- Foreldrene har masse kompetanse og er en kjemperessurs for å hjelpe barna til de rette utdanningsvalgene. Samtidig kan mange foreldre ha nytte av å få oppdatert informasjon om blant anna hvordan skolen er organisert, sier prosjektleder i Karriere Finnmark, Susanne Lupton, i en pressemelding.

Utfordringer

Kursene skal være en arena der foreldre får veiledning om hvordan de finner rett informasjon og fokuserer på å veilede barna og ikke bare gi råd.

- Det er utfordrende for mange unge å velge hvilken vei de skal ta når det kommer til utdanning, og forskning viser at foreldre er de viktigste diskusjonspartnere i de unges skolevalg. Samtidig har skolen gjennomgått store endringer og reformer som gjør at foreldrenes veiledning kan bli en utfordring, sier Lupton.

Gjennomføre

På kurset vil rådgivere fra skolen gi informasjon om videregående opplæring. Foreldrene får trene på å finne informasjon i informasjonshefter og på nett, og jobbe med en caseoppgave om veiledning. Målet er at tilbudet skal være et bidrag til økt gjennomføring i videregående skole.

- For å øke gjennomføringsgraden må unge velge riktig utdanning, som passer dem, og som de vil trives med. Veiledningen som gis hjemme rundt middagsbordet kan være avgjørende for hvilke valg ungdommene tar, sier Lupton.

Øker kompetansen hos skolene

Samarbeid

Karriere Finnmark er et partnerskap mellom NAV Finnmark og Finnmark fylkeskommune, som tilbyr helhetlig karriereveiledning i et livslangt perspektiv.

I forkant av foreldrekurset har skolerådgiverne fått trening og opplæring av Senter for yrkesrettleiing ved Hordaland fylkeskommune, som har kjørt kurset flere ganger og som Karriere Finnmark har en samarbeidsavtale med.

Første

Foreldrekurset som arrangeres Kirkenes ungdomsskole i neste uke er et samarbeid mellom Karriere Finnmark, ungdomsskolen og Kirkenes videregående skole. Det er rettet spesielt mot foreldre til elever i niende klassetrinn, og det er fortsatt mulig å melde seg på. Videre skal lignende kurs gjennomføres flere steder i fylket.