I helga ble det sendt ut hundrevis av asylsøkere fra Sør-Varanger til mottaksplasser rundt om i Nordland og Troms. Utlendingsdirektoratet hadde fått tak i 500 nye, sårt etterlengtede mottaksplasser, og begynte umiddelbart å fylle dem med asylsøkere som hadde kommet til Norge via Storskog.

UDI-direktør Frode Forfang forteller at totalt 229 asylsøkere ble sendt fra Sør-Varanger og Vadsø til mottak andre steder i Nord-Norge fredag, lørdag og søndag. 50-60 skulle også ut mandag. Det vil si at over 250 asylsøkere forlot Øst-Finnmark de siste dagene via buss, fly og charterfly.

70 ledige

Det har lettet på presset i Sør-Varanger. Før utsendingen var både transittmottak, avlastingstransitter og hotellrom fulle, med inntil 500 asylsøkere i kommunen.

Mandag morgen var det rundt 70 ledige plasser i transittmottaket i Fjellhallen, ifølge mottaksleder Solbjørg Mikkola. Da var det imidlertid også en del asylsøkere som ventet ute på Svanhovd, ifølge politiet.

Men ingen i kommunen har noen forestilling om at strømmen av flyktninger over Storskog stopper opp. Over 1000 asylsøkere har passert Storskog så langt i år, og 215 av dem passerte bare i løpet av fredag, lørdag og søndag.

Nå sendes asylsøkere fra Storskog til plassering på mottak i Sulitjelma, Rognan og Svolvær i Nordland. De totalt 500 plassene er øremerket de som kommer over Storskog.

– Men det begynner å nærme seg at vi har fylt dem opp også. Da haster det å få flere plasser, slår UDI-regiondirektør Bjørn Fridfeldt fast.
Om det ikke blir flere ledige plasser rundt om i Nord-Norge, tetter flaskehalsen seg igjen i Sør-Varanger.
– Om det kommer 40 flyktninger i dag og 40 flyktninger i morgen, er kapasiteten sprengt igjen, påpekte ordfører Cecilie Hansen mandag.

Tverrpolitisk bønn

Derfor henvender nå formannskapet i Sør-Varanger seg til kommuner rundt om i Nord-Norge, og anmoder dem om å opprette flere mottaksplasser, i flyktningmottak eller flyktningboliger. Formannskapet samlet seg mandag til en pressekonferanse for å komme med en tverrpolitisk oppfordring.

– Det er viktig at alle skjønner hvordan situasjonen er her. Nå må flere ta ansvar, mener ordføreren.

Før helga ble det klart at Nesseby kommune sa nei til å opprette et eget transittmottak. Det har de fått kritikk for av politikere i egen kommune, og her i Sør-Varanger håper ordfører Hansen at de omgjør beslutningen.

– Jeg føler kanskje at Nesseby ikke er klare over hvor alvorlig bildet er. Men også UDI og myndighetene ellers bør stille ressurser til disposisjon, sier hun.

Formannskapet gjentar ordførerens tidligere oppfordring til UDI om å tilføre midler for å bedre flyten av asylsøkere i alle ledd. De oppfordrer også regjeringen til å tilføre mer midler til både UDI og politiet, og ber dem øke rammene for kommunenes flyktningbosetting.

UDI jobber

Regiondirektør Bjørn Fridfeldt i UDI er også i ferd med å prøve å få til flere asylplasser rundt om i Norges kommuner.

– Det har jeg jobbet med i hele dag. Jeg ringer rundt og snakker med ordførere i flere kommuner, for å fortelle dem om viktigheten av dette, sier han mandag.

En del av utfordringen er at det tar tid å godkjenne asylmottaksplasser i en kommune.

– Selv om aktører som driver slike anlegg har identifisert veldig mange gode anleggsplasser, må det igjennom politisk behandling. Vår bønn til kommunene er at de kjører forenklede prosesser, slik at det går så fort som mulig, sier regiondirektøren.

Akkurat nå betyr det lite for UDI om det er avlastingstransitter eller mer permanente mottak de får plasser på.

– Først og fremst er vi bare ute etter overnattingsplasser for asylsøkerne, så fort som mulig. Om strømmen fra Storskog sakker ned, kan vi begynne å se på den videre prosessen, sier han.

Bekymret for asylsøker-helse

Av de asylsøkerne som ble sendt ut av kommunen i helga, var det heller ikke alle som hadde gjennomgått helsesjekken som skal gjøres i Sør-Varanger, ifølge ordføreren. Fokuset var på å få lediggjort plasser i Sør-Varanger.

Agnar Jensen i formannskapet er bekymret for at noen asylsøkere ikke gjennomgår helsesjekken på transittmottaket før de sendes andre steder. Han frykter for at usjekkede folk kan føre sykdommer som polio og multiresistente bakterier ut i samfunnet.

– Om de er syke, stiller de på lik måte som den norske befolkningen når det gjelder behandling, legger han til.