Folkeavstemningen om sammenslåing av Finnmark og Troms vil i tillegg til et stemmelokale i hver kommune også åpne for e-valg (internett). Forhåndsstemmegivningen på papir starter mandag 7. mai og avsluttes fredag 11. mai. E-valgstemmegivningen vil foregå i hele perioden fram til mandag 14. mai klokken 21, melder Finnmark fylkeskommune.

Dette betyr at det vil være mulig å kunne avgi stemme via både internett (e-stemme) og på tradisjonelt vis med stemmeseddel.

Det vil ikke bli sendt ut valgkort i posten, men velgeren må kunne legitimere seg ved bruk av gyldig identitetskort.

Stemmerettsalderen er satt til 18 år - den samme som myndighetsalderen. Velger må være manntalsført i Finnmark per 14. mars 2018 og fylle 18 år innen utgangen av 2018 for å kunne stemme.

Det vil ikke være mulig å stemme i andre kommuner enn der man er manntallsført. Kommunene oppfordres derfor til å henvise til stemmegiving over internett for disse personene.