Nord-Troms tingrett dømte i desember byggevarefirmaet Per Strand Tromsø AS til å betale 410 400 kroner til dørprodusenten Daloc Norge AS, pluss saksomkostninger på 166 300, – eller totalt 576 700 kroner.

Pengene var for en dørleveranse fra 2012, som skulle brukes i et Consto-ledet prosjekt i Tangenlia i Kirkenes. Consto hadde bestilt dørene via Per Strand Tromsø.

Dørene ble laget for tidlig: Da Daloc sendte dem til Kirkenes, hadde Consto avbestilt dørene. Dermed sto dørene fremdeles på lager i Kirkenes da dommen ble skrevet. Dette har kostet Per Strand Tromsø 100 000 kroner, ifølge rettspapirene.

Det ble en tvistesak mellom Per Strand Tromsø og Daloc Norge i tingretten. Consto har ikke vært involvert i saken, annet enn som vitner.

Per Strand Tromsø anket saken, og den førte frem: 22. mai bestemte Hålogaland lagmannsrett at de slipper å betale de 576 000 kronene til Daloc Norge. I stedet må Daloc betale totalt 183 600 kroner i saksomkostninger.

Misforsto

Krangelen kommer etter at firmaene misforsto hverandre i dørbestillingen.

Per Strand Tromsø mener at dørene ble laget og sendt før alt var godkjent, og at det dermed er Dalocs feil.

Per Strand Tromsø hevder å ha bedt om utsettelse av bestillingen av dørene. De fryktet at det kunne bli gjort feil på dørene, eventuelt at Consto selv ikke lenger ville ønske dørene. Som nevnt kom avbestillingen fra Consto, men da var dørene allerede produsert.

Daloc mener på sin side at de aldri fikk noen reell avbestilling, at de fikk beskjed om at situasjonen var avklart, og at det dermed er Per Strand Tromsøs feil.

Forvirring

Lagmannsretten gikk igjennom epostutvekslingene mellom partene, og fant at Per Strand Tromsø hadde bedt om utsettelse på den siste godkjenningen før Daloc satte i gang produksjonen.

«Vi klarer ikke å få alt kontrollert i dag. Alle på byggeplass har fri i dag, de jobber ikke fredager. Sett ny frist for ordren tirsdag neste uke,» sto det i en epost fra Per Strand Tromsø, ifølge rettspapirene.

Daloc mente dette ikke kunne gjøres. De ansvarlige i selskapet forklarer til retten at de trodde at de var bedt om å utsette godkjenningen, men at leveringen måtte være på den samme datoen som før. Det ville vært umulig for dem.

Tross litt forvirring i epostene som fulgte, mener lagmannsretten at det var Dalocs ansvar å avklare saken før de begynte å lage dører. Dermed satte Daloc i gang produksjonen av dørene på eget ansvar.

Lagmannsretten sa også nei til Dalocs subsidiære krav på 57 100 kroner for fortjenestetap. De viser nok en gang til at det er Dalocs ansvar at de ikke ventet med produksjonen.