Tiendeklassingene Sebastian Borthen Mikkola fra Jarfjord og Amalie Bakke fra Bjørnevatn var innom realfagseksjonen for å bli kjent med dette tilbudet ved Kirkenes videregående skole

Elevene er begge 15 år og begge var enige om at dersom en velger realfag, har en masse muligheter etter videregående skole.

Mye arbeid

- Det er nok mye arbeid med realfag, men det er det nok verd. Jeg kommer sannsynligvis til å velge denne utdanningsveien, forteller Mikkola og legger til at de fikk god og mye informasjon fra realfaglærerne.

Amalie Bakke er mer usikker og litt åpen når det gjelder valg av studieretning i år.

- Jeg skal innom en yrkesfaglig linje for å se, men det er mest sannsynlig at jeg velger studiespesialiserende, sier hun.

Utdanningsvalg

Med seg hadde de lærerne Guri Hansen Aardal og Eilen Buen Genset. De forteller at elevene har hatt en time i uka med utdanningsvalg gjennom hele ungdomstrinnet og var sånt sett litt forberedt før de besøkte denne utdanningsmessen.

- Det fine med slike messer at at elevene kan gå rundt til de ulike standene og få informasjonen de trenger ved å prate med de som jobber i de forskjellige yrkene, sier lærerne.