Tidligere hadde Nord-Norsk Mottakssenter varslet at de kom til å gi tilbud på mottak i blant annet Neiden. Nå har tilbudet blitt registrert hos Utlendingsdirektoratet (UDI).

UDI melder om 97 nye mottakstilbud rundt om i hele landet. Det eneste i Sør-Varanger er fra Nord-Norsk Mottakssenter.

De ser for seg 90-100 plasser på Neiden Hotell, og omtrent 40 plasser på Hotell Wessel om UDI sier ja, forteller administrerende direktør Are Skancke Andreassen i selskapet.

Nord-Norsk Mottakssenter har fra før av drevet transittmottak på Neiden Hotell og Hotell Wessel. Andreassen satser på å kunne bruke den kompetansen i fast mottak.

- Det har gått veldig bra i Neiden, og vi har ansatte der med seks måneders erfaring, sier han.

Selskapet satser også på å leie et par eneboliger til bruk for mottaket, om de får gjennomslag. De kan eventuelt bli i Kirkenes, mener Andreassen.

Kommunesøknad

Nå håper bare Andreassen at kommunen behandler søknadene deres om dispensasjon eller bruksendring for hotellene. Ordføreren har stilt seg negativ til tanken om et fast mottak i Sør-Varanger, og kommunestyret ville ikke støtte opp om ideen under en interpellasjon i mars.

Mottakssenterlederen har likevel et håp om at søknaden vil få gjennomslag.

- Det har ikke vært et problem i andre kommuner, sier han.

Midten av juni

Om alt går bra for Nord-Norsk Mottakssenter, håper de å starte opp fast mottak i Sør-Varanger i midten av juni.

- Men som sagt, det er fremdeles et stykke å gå. Vi må fremdeles forhandle med UDI og få tillatelsene hos kommunen, sier Andreassen.