– Det blir en veldig uheldig sammenblanding når Terje Johanson går ut og uttaler seg som medlem i arbeidsmiljøutvalget i kommunen, og samtidig drar inn sin rolle som hovedtillitsvalgt i Utdanningsforbundet.

Det sier utdanningsforbundets fylkesleder Arnt Holger Jensen i en henvendelse til SVA.

Henvendelsen kommer som en reaksjon på at Terje Johansen like før barnevernssaken skulle behandles i kommunestyret hadde et leserinnlegg i SVA hvor han stilte seg bak administrasjonens håndtering av saken, og gikk i rette med de ansatte i barnevernet.

Johansen var selv en av dem som orienterte det samme kommunestyret i lukket møte, men da på vegne av arbeidsmiljøutvalget.

– Dette er ikke en sak Utdanningsforbundet verken har, eller på nåværende tidspunkt ønsker å uttale seg i mediene om, sier fylkesleder Jensen.

SVA har gjentatte ganger forsøkt å komme i kontakt med Terje Johanson for å få hans syn på saken, men vi har ikke lyktes med det.

Johansons avisinnlegg ble og kommentert fra kommunestyrets talerstol av Høyres Nina Danielsen. Hun reagerte spesielt på at Johanson ba politikerne holde seg for gode til å prosedere i mediene, og at han avsluttet innlegget med at det i så fall kunne straffe seg.